En digital fortelling fra havets dyp

Personalet i barnehagen skal
- legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe gjennom digitale uttrykksformer
- utforske kreativ og skapende bruk av digitale verktøy sammen med barna


Rammeplan for barnehager 2017, s 45

Liten base ville avslutte prosjektet sitt ved å lage en digital fortelling på SmartBoard, i programmet Notebook. Barna fikk være med på å legge inn bilder de selv ville ha med. Barna har i tillegg laget lyd til bildene hvor de forteller noe fra sitt bilde. En morsom og kreativ aktivitet.

Barna velger bilde av seg selv. "Dææææ," sier gutten.

Barna leker med bildet sitt. De flytter det rundt med fingeren og hånden sin.Barna velger hvilke sjødyr de vil ha i bildet sitt.

De flytter rundt på de ulike bildene.

Det er mange bilder å leke med.
"Stor krabbe," sier jenta mens hun smiler og ler.

Til slutt tegner barna med fingeren sin

Fine og kreative bilder laget av ett- og toåringer.Forberedelser til skolestart

"De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen. Barnehagen skal legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynner på skolen" (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 33-34).

Gjennom hele barnehageåret har førskolegruppa jobbet med skoleforberedende aktiviteter i barnehagen, og når våren kommer er det endelig tid for skolebesøk. Her er et innblikk fra besøk i førsteklasse.


                      Dypt konsentrert i oppgavearket.
Barna har fått være med inn i førsteklassene og fått et innblikk i skolehverdagen. Førsteklassingene tok godt i mot de nye skolestarterne, og noen har allerede fått nye venner de skal møte igjen til høsten. Det er med på gi spente barn trygghet ved skolestart!

Førskolebarna gleder seg til skolestart i august!
                   (Vi gruer oss litt til å gi de fra oss..)
Vi erobrer verdensrommet

Rammeplan for barnehagen (2017) sier at barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek og sosial samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger. Gjennom arbeid med fagområdet kropp, bevegelse, mat og helse skal barn få mulighet til å sanse, oppleve, leke, lære og skape med kroppen som utgangspunkt (s. 49).


På Tommeliten har vi den siste tiden jobbet med tema verdensrommet. Med utgangspunkt i boka "Lille frosk i verdensrommet" (Strid, 2015) har barna møtt varierte innfallsvinkler for å bli kjent med temaet. Vi har blant annet laget en yogafortelling fra boka.
 Barna tar i bruk yogakort med elementer fra boka.
Store bevegelser, klarer vi det tro?
 Vi er små frosker..
Til slutt, litt avslapping.


Da vi fant språkgleden på havets dyp

"Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken skal være en arena for barns utvikling og læring, og for sosial  og språklig samhandling". 
Rammeplan fore barnehager 2017, s 20

Liten base har dykket ned i havet, og der har vi funnet språkgleden. Barna bader i språk gjennom lek, samtale og samhandling, samt estetiske fag som forming, sang og musikk.
 
Boka som er malt på vinduet er fin å se på og innbyr til kommunikasjon og samhandling
 

Vi kan lage fiskemunn
 

Vi synger: Ro, ro til fiskeskjær. Hvor mange fisker får vi der?
 

Lek med sjøstjerna. Den svømmer i havet
 

Krabba er med i båten
 

Lek med sjødyr på iPad. Barna finner likheter
 

Avdelingen har laget sjødyrene på ulike måter. Blekkspruter av papptallerkener, maling, kreppapir og øyner
 

Krabba av håndavtrykk
 

Sjablongmaling med hvalen
 
Fisken av cd-plater og papp
Kurumper og pandasokker

På Tyrihans har vi den siste tiden fordypet oss i boka "Her er vi - notater for å leve på planeten jorden" av Oliver Jeffers. Bokas illustrasjoner innbyr til undring, samtaler og læring. Noen av barna valgte følgende bilde å fordype seg i:
Etter å ha studert oppslaget nøye, og funnet navnene på alle de ulike dyrene, valgte barna hvert sitt dyr de ville finne ut mer om. Barna valgte neshorn, sebra, panda, tiger og panter.


Om tigre kunne vi allerede litt:
"Den lager lyder"
"Den er oransje og svart og litt hvit"
"Den har klør som klør på klær og greier"
"Den brøler"
"Den spiser fisk"
"...og litt gress, tror jeg"

Etter at barna hadde fortalt hva de visste om dyrene og hvordan de så ut, tegnet de etter bildet i boka. Ovenfor er to eksempler, neshorn og sebra.
Til slutt googlet vi hvert dyr for å se om vi kunne finne ut noe mer. Vi lærte mye om de ulike dyrene, men det aller morsomste var at sebraen hadde kurumpe....!

Og jammen gjorde vi en morsom oppdagelse i garderoben også - pandasokker!!

Språklig mangfold gir språkglede

"Barnehagen skal bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er, og synliggjøre den enkeltes plass og verdi i fellesskapet".  (Kunnskapsdepartementet, 2017, s.9).

2-3 åringene på stor base har blitt presentert for fem nye språk. Språkene har blitt presentert i form av tall, sanger og fokusord. Det språklige mangfoldet har blitt en del av strukturen i barnehagen, og barna finner stor glede i å forstå andre språk. Det enkelte barnet får anerkjennelse for sitt morsmål, og barnehagen har fått et tettere samarbeid med foreldrene.

Barna venter i spenning før samling når vi skal telle til tre på norsk, engelsk, somali, ungarsk og tigrinja. Barna teller på fingrene, og noen prøver seg på å si tallene. Å telle og synge blir gjort i samling hver dag. Når barna har sunget sangene og telt hver dag i flere uker, ser vi at barna husker sangene, tallrekka og bruker dette spontant i lek.Barna gjenkjenner plakatene og vet at når denne tas opp, skal vi telle.
Fokusord til prosjektet henger på veggene i kjøretøyrommet. Her peker barna og spør hva som er på bildet. Vi voksne forteller hvilket språk som blir brukt og hvem som snakker språket.

"Hei-sangen" er veldig populær hos barna. Her synger vi og sier hei til hverandre på de ulike språkene som er representert på basen.
Barna i Falkåsen R O C K E R !

Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling (Rammeplan s. 11). Ekstra gøy er det når vi får låne gymsalen på Stathelle barneskole, hvor vi får møte nye og utfordrende aktiviteter.

Mange spennende aktiviteter å prøve ut i gymsalen.
To tøffinger som klatrer høyt opp i ribbeveggen. Det gjelder å utfordre seg selv!


                                                                                                                                                                     


Gøy å slenge seg i tauet
Barna i Falkåsen R O C K E R !

På havets dyp

I barnehagen skal barna møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim, sanger, litteratur og tekster fra samtid og fortid. Barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og stimulere til nysgjerrighet, bevissthet og utvikling.
Rammeplan for barnehager 2017, s 48

Liten base på Lyngbakken har nå knyttet prosjektet og månedens bok sammen. Gjennom boken vil avdelingen synge, danse, ha yoga og andre kreative aktiviteter. Vi har dykket nedi havet sammen med barna. Avdelingens fysiske miljø er forvandlet til havets dyp og det er mye rom for lek og læringBoka er stilt ut i et glassmonter på avdelingen
Personalet har laget konkreter til boka


Boka er malt på vinduene på avdelingen. Dette må utforskes

Barna ser i boka. Her sammenligner vi bildene i boka med fokusord som er hentet fra boka. Fokusordene henges opp på veggen og kan tas ned og snakkes om kontinuerlig. Fokusordene har bilde og tekst på norsk og somalisk

"Se, se, se. Der..!"

Vi ser på du ulike dyrene fra havet på smarboard

Yogaøvelser. Fisk som svømmer

Hvalen med sin store hale

Barna er på fisketur og møter dyrene fra havet. Vi synger ro, ro til fiskeskjær


Ulven er ikke skummel

"I barnehagen skal barna få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter av tekster og fortellinger, som kilde til estetiske opplevelser, kunnskap, refleksjon og møter med språk og kultur"
                                                                                                       Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 48

Falkåsen kunst- og kulturbarnehage har språk som et gjennomgående satsningsområde. I tillegg til å jobbe med språkets form, uttale og ordforråd, har vi ekstra fokus på barnas forteller- og leseglede.
Hver måned blir det valgt ut en bok til "månedens bok". Boken blir lest, lekt, dramatisert og formidlet på ulike kreative måter. I februar jobber stor base på Lyngbakken med eventyret om "Rødhette og ulven".
Barna får hilse på ulven før de voksne starter å dramatisere eventyret.
Alle de voksne har kledd seg ut og er klare til å dramatisere eventyret for barna.

Rødhette møter ulven i skogen.
Ulven kommer på besøk til mormor sitt hus.
"Så store ører du har mormor," sier Rødhette. "Det er fordi jeg skal høre deg godt," sier ulven.
Jegeren kommer og redder mormor og Rødhette.
Ulven er jo ikke skummel! Barna synes det er gøy å leke eventyret selv.