Digitale verktøy

Digitale verktøy er noe barn vil møte i alle sammenhenger i livet, og derfor er det viktig at barnehagen bygger et solid fundament som kan vekke interesse og forståelse for de digitale mulighetene barna vil møte. Alle avdelinger har hver sin smartboard, iPad og pc.

DIGITALE VERKTØY I PROSJEKTER
Vi tar i bruk digitale verktøy i våre kreative prosjekter. Barna maler, former, tover, tegner og former. Dette bearbeider barna videre digitalt i ulike digitale programmer og med ulike digitale verktøy. På denne måten skaper barna ulike materielle dimensjoner i et og samme arbeid (multimodale uttrykk).
Dette barnehageåret har vi valgt å koble modellering og animasjon. Vi vil ta i bruk programmet iStopmotion på iPad og animasjonskamera på pc.

DIGITALE VERKTØY I SPRÅKARBEID
Digitale verktøy gir enorme muligheter for å variere språkarbeidet i barnehagen. Det finnes en mengde  apper, programmer som vi kan være med på å fremme barnas forteller- og leseglede.