Kunst og kultur

Hverdagen i Falkåsen kunst- og kulturbarnehage skal preges av kreativt liv, lærende lek og lekende læring. Vår kunst- og kulturprofil innebærer ar vi har stor fokus på musikk, dans, drama, forming og litteratur. Barna skal uttrykke seg og få inntrykk gjennom hele sanseapparatet (se, høre, føle, bevege, lukte og smake).

Mål:
Barna i Falkåsen kunst- og kulturbarnehage er kreative og lekne
Personalet skaper en arena for fantasi og kunnskap

KUNNSKAP + FANTASI = KREATIVITET

FORDYPNING
For at barn skal kunne bli trygge på og uttrykke seg innenfor de ulike estetiske fagene må de få god tid til å bli kjent med ulike materialer og teknikker. Og for å kunne skape gode kreative møteplasser for barna må personalet "kunne", det vil si ha kjennskap til fagenes egenart, verktøy og materialer. Vi har derfor valgt å fordype oss i et område over tid, hvor vi har eksterne fagpersoner inne som veiledere.
PROSJEKT
I Falkåsen jobber vi prosjektbetont. Prosjektarbeid innbyr til medskapende prosesser og barns deltagelse i planlegging, gjennomføring og vurdering.

Vårt felles kreative prosjekt i barnehageåret 2014/15 har vi valgt å kalle "Kunsten å være sammen" Prosjektet vektlegger samhandling og sosial kompetanse, og vil derfor sees i sammenheng med programmet Være Sammen.