Språk og bøker

I Falkåsen kunst- og kulturbarnehage er språk et gjennomgående satsningsområde. Vi jobber med språkets form, uttale og ordforråd, og har ekstra fokus på barnas forteller- og leseglede. Språket er avgjørende for barnets utvikling både sosialt, emosjonelt og intellektuelt. God språkutvikling i tiden før skolestart er av stor betydning for senere lese- og skriveopplæring.

Vår målsetning er at at alle barna i vår barnhage har et godt ord- og begrepsforråd og at de viser forteller- og leseglede.

BARNEHAGEBIBLIOTEK
Falkåsen har Telemarks eneste barnehagebibliotek. I et samarbeid med Bamble bibliotek får barna låne bøker fra barnehagen. Vi har fast utlånsdag hver torsdag. Vi ønsker at barna i Falkåsen skal møte god litteratur hver dag, både hjemme og i barnehagen. For å bli en dyktig leser heter det seg at barna bør bli lest for i 1000 timer før skolestart.

Vi har som målsetning at biblioteket skal ha et variert utvalg bøker med et godt språk og gode illustrasjoner. Moderne bildebøker kan regnes som et verbalt og visuelt kunstuttrykk.