Visjon og verdier

De kommunale barnehagene og grunnskolene i Bamble er opptatt av å skape et helhetlig oppvekstmiljø for barn og unge i kommunen. Opplæringsløpet skal derfor ha en helhet og sammenheng, og vår felles visjon er: «Åpner dører for verden og framtida». Barndommen har en enorm verdi her og nå, men er også det som legger selve grunnlaget for barnets videre møte med omverdenen. I Falkåsen er vi opptatt av å gi barna mange gode opplevelser og minner, samtidig som at barna skal få et best mulig grunnlag på veien videre.
ÅPNER DØRER FOR VERDEN OG FREMTIDA GJENNOM LEK OG LÆRING I EN KREATIV HVERDAG
 
INKLUDERENDE  - LEKNE - NYTENKENDE