Være sammen

Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Dette utvikles kontinuerlig gjennom handlinger og opplevelser. Anerkjennende og støttende relasjoner er grunnlag for utvikling av sosial kompetanse.

Årene 2014-16 har de kommunale barnehagene samt fire av de fem private et felles utviklingsprosjekt: Være Sammen. Det er et tidlig innsats prosjekt med fokus på implementering av den autoritative voksenrollen, felles kompetanseheving for alle ansatte og utvikling av barnehagen som lærende arenaer.

Vår felles målsetting er:
Barnehagen er en engasjerende, varm og tydelig læringsarena der alle byr på seg selv og gir plass til andre.