Karius og Baktus - en digital fortelling

Smarboard/IKT, tegning og fortellerglede er satsningsområder dette barnehageåret. Her har barna, med utganspunkt i boka om Karius og Baktus, laget en fortelling basert på deres tegninger og stemmer. Smartboarden har blitt brukt for å vise illustrasjoner fra orginalboka som barna har tegnet etter, og som fremvisning av det ferdige produktet

Illustrasjoner: Tommelitenbarna
Stemmer: Tommelitenbarna
Produksjon: Tommelitenbarna
Klipp og redigering: Aina Lillegårdsetre (Barnehagens tekniske geni)


Besøk av prosjektledelsen for Fiskesprell

Da prosjektleder Kari-Anne Johansen for Fiskesprell nasjonalt besøkte Telemark 4. mars, ble Falkåsen barnehage og Hjalmar Johansen videregående skole valgt ut for å vise fram prosjektet i Telemark. Falkåsen har jobbet systematisk med Fiskesprell og sunt kosthold siden 2008. Pedagogisk leder Mari Rustan og styrer Hanne L. Enger fortalte om veien til det sunne liv i Falkåsen og at fysisk aktivitet og helse er nå et av fem fokusområder i strategidokumentet for skole og barnehage i Bamble. Fysioterapeut Tommy Både Larsen orienterte om kosthold og fysisk aktivitet i barnehagene.

Link til sak i PD


 Hele dagen ble viet til matlaging og forberedelser. 

 På begge avdelinger fikk vi besøk av fiskere med dramatiske fiskehistorier.
Dette er fra Tyrihans.


På Tommeliten var ikke historiene mindre dramatiske.
Vi hadde mini-røris, bjørnedansen og trolldansen.


Fiskerene kom å førte oss opp til den ferdig oppkuttede fisken.
Dagens meny var: Skattekiste

Barna stilte seg pent i kø og lot gjestene forsyne seg først. Til dessert var det vannmelon med fetaost og honningmelon med druer.
Gjestene fikk servert bålkaffe.