Brune bjørn, brune bjørn...

"I barnehagen skal barna få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter av tekster og fortellinger, som kilde til estetiske opplevelser, kunnskap, refleksjon og møter med språk og kultur."
                                                                                                            Kunnskapsdepartementet 2017:48

På lekegruppene for tre- og fireåringene jobber vi med digitale verktøy, bevegelse og estetiske fag gjennom boka "Brune bjørn, brune bjørn, hva ser du på din vei?" Boka gir barna en felles opplevelse og referanser. Den er med på å styrke barnas ordforråd og videreutvikle språkforståelsen.
Barna blir godt kjent med figurene i boka gjennom tekst, dramatisering, kreative aktiviteter, dans, yoga, iPad og lek inne og i skogen.Barna leker de ulike figurene i boka.

Barna får gjøre boka med hele kroppen. Her finner barna ulike bjørneaktiviteter med QR-koder på Ipaden.

Denne QR-koden viste en bjørnedans.

Gøy å lære en ny bjørnedans.