"Du kan ikke være Masekob hvis du ikke har gullmedalje"

Plutselig skjer det noko heilt utruleg.
En skinande blank spegel dukkar opp på himmelen, rett framfor Neikob.
Da ser han seg!
- Der - det er eg! Der, under verdas finaste hatt!


Men det er ingen spegel.
Det er gullmedaljen til Masekob.
- Neikob, er det deg? spør Jakob.
- NEI, det er MEG, jublar Neikob.


- Bli deg sjølv att, Neikob, tryglar Jakob.
- NEI, det er umogleg å finne maskineigaren når alle er like.
Masekob er ueinig:
- INGENTING er umogleg om ein masar LENGE NOK.
Utdrag fra boka "Jakob og Neikob og Alle Andre" av Kari Stai
På Tyrihans har vi den siste tiden jobbet med karakterene vi møter i boka. Vi har tegnet både Jakob, Neikob og Masekob. Vi har lært at Jakob sier JA til alt, og Neikob sier NEI til alt. Men hva sier Masekob? Og hva er egentlig en masekopp?
"Du kan ikke være Masekob hvis du ikke har gullmedalje!" Jente 3,7 år

Vi spurte barna om de visste hva en masekopp er:

Jente 5: Noen som maser hele tiden
Gutt  6: Det er en tullekopp
Gutt  5: Han lurer alle hele tiden
Gutt  5: En som maser om å komme inn
Gutt  4: Maser, maser maser....!

Heldigvis er det nesten ingen av barna som kjenner en ekte masekopp (....?!)

Selv om Masekob maser litt i boka, er vi enige om at han også er en ganske kul fyr.
Da Neikob endeleg er seg sjølv att, får han gullmedaljen.
- DU er ein verdsmeister, seier Masekob.
- JA, seier Jakob. - I å vere NEIKOB.


Og jeg, jeg er verdensmester i å være meg selv!

Kilde:
Stai, K. (2018). Jakob og Neikob og Alle Andre. Oslo: Samlaget


Kjøretøy i leken

"Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling"
                                                                                                 Rammeplanen for barnehager 2017:20

Leken på stor base handler mye om kjøretøy og om barnas fortellinger med ulike kjøretøy. "Hjulene på bussen", "Nede på stasjonen" og "Onkels bil" er populære sanger som blir brukt gjennom hele dagen. Barna lager sin egen buss med stoler og reiser til Langesund for å kjøpe is. På bussturen dikter de nye vers på sangen som inneholder barnets navn og hva de velger å gjøre av aktivitet.
I den store bilen er det plass til to barn. Bilturen går ofte til butikken og til stranda. På stasjonen er det mange tog som kan kjøre etter hverandre, men de må stadig vekk stoppe for å reparere togbanen.

Ut på tur for å observere ulike kjøretøy. Barna venter spent på om bussen kommer.

Barna maler bilen vi skal ha på basen. Rød og grønn farge blir valgt.

Det er veldig gøy å leke med bilen. Det er plass til to.Togene kan kjøre etter hverandre i sirkelen. Er det plass til den orange bilen også?

Hjulene på bussen de går rundt og rundt...

Jeg er perfekt!

"Gjennom arbeid med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna utvikler interesse og respekt for hverandre og forstår verdien av likheter og ulikheter i fellesskapet" (Kunnskapsdepartementet 2017, s. 55).I garderoben møtte barna denne utstillingen etter jul. Vi har latt de studere og leke med den uten å si noe annet enn "Du er perfekt" når de spør hva som står skrevet.


"Firkant" av M. Barnett og J. Klassen (2018)

Dagen etter at utstillingen ble presentert for barna tok vi fram boka "Firkant" i samling. Vi snakker om hva boka heter, hvordan den ser og hva firkant/kvadrat heter på ulike språk. Barna forstår raskt at utstillingen er knyttet til boka.
Ved hjelp av appen "TokTok ord" kan vi lytte til hvordan firkant uttales på de ulike språkene vi har representert i barnegrupppa. Det er barna selv som har lest inn.


Etter å ha lest boka og sett på bildene i den, inviteres alle barna til å komme fram og se i speilet.


"Se i speilet, så skal du få se noe helt perfekt!" sier den voksne.
"Det er jo meg!" sier flere av barna
"Hva er du da?" spør den voksne så
"Jeg er perfekt!" svarer barna