Den digitaliserte elefanten

Som en del av årets prosjekt "Inkluderende språkfellesskap - på jakt etter magiske historier" har 2-åringene jobbet med elefanter. Foreldrene har tegnet elefanter til barna sine som vi har jobbet videre med i barnehagen. I denne delen av prosjektet har vi hatt fokus på digitale verktøy.

Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn.
Rammeplan for barnehager 2017, s. 44

Foreldremedvirkning i praksis.

Vi introduserer elefantene for barna og synger "En elefant kom marsjerende"

Barna maler sin elefant. "Den har pappa laga!" Barna har full oversikt over hvem som har tegnet

elefantene.


Barna blir kjent med appen Puppet Pals HD Directors cut


Barna lager sin egen filmsnutt/bilde i appen med egne bilder/elementer. Bildene har vi stilt ut på avdelingen. Barna peker og forteller.

Til sist setter vi alle filmsnuttene barna har laget med sine elefanter sammen til en film og spiller inn lyd. Enkelt, men så gøy! Snurr film :)"Inkluderende språkfellesskap" - På jakt etter magiske historier

Eventyret om Skinnvotten
"Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltagelse og eget skapende arbeid. I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og progresjon. Barna skal støttes i å være aktive og skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk".

Rammeplan for barnehager 2017: 50

Dette barnehageåret har vi et prosjekt med en overordnet tittel: "Inkluderende språkfellesskap", og fordypningsområdet vårt er norsk og drama. Vårt mål er å legge til rette for et inkluderende språkfellesskap som favner alle barna. Tyrihans har valgt å ha fokus på eventyret om Skinnvotten. Vår prosjekttittel lyder: På jakt etter magiske historier.Figurene fra eventyret Skinnvotten


Barna er med på å fortelle eventyret ved bruk av konkreter.Jeg er Bamsefar Labbdiger. Kan jeg få komme inn i votten?Barna leker eventyret ved å ha de ulike rollene. Pilemus Silkehår har funnet votten og Friskefrosk Langelår er på vei inn i votten. Her kommer rimord tydelig frem.


Bamsefar Labbdiger finner votten.


INKLUDERING. Det var plass til alle de syv dyrene inni skinnvotten.
Eventyret gir oss en fin mulighet til å samtale med barna om tema inkludering. Dette relaterer vi også til ulike situasjoner i barnehagen.