Fjærslepp

" I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og progresjon"
Kunnskapsdepartementet 2017:50

I prosjektet vårt om "høna" på liten base, ville vi la barna få bruke den taktile sansen og bli kjent med høna sine fjær. Vi fylte en boks med fargerike fjær og helte dem ut på bonderommet. Hva skjer?

Begeistringen er stor hos barna. De legger seg ned i fjærhaugen, roper høyt, reiser seg opp igjen og kaster fjærene opp i luften. Det er gøy når vi blåser på fjærene, og de detter ned og kiler oss i ansiktet.

Fjærene må utforskes. De er deilig og myke å ta på. Det går også fint å ta fjærene ifra hverandre og lage små biter som fester seg på klærne.Hesten på bonderommet må også kjenne på høna sine fjær.Noen av 2 åringene viser interesse for farger og telling. Da må vi øve oss på 1,2,3,4,5 og rosa, orange, rød, gul og grønn.

Lek med Ipad og programmet PuppetPals HD

"Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet. Alle barn skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen".
Rammeplan for barnehager 2017, s 27.

Vi er i gang med prosjektet vårt igjen. Hva er barna opptatt av i barnehagen om dagen? Vi spør barna: Hva liker du å leke med i barnehagen?

Gutt 3, 4 år: Jeg liker å leke med lego og dyr. Dinosaurer er gøy!
Jente 2, 11 år: Familie og baby. Jeg er mamma og det er baby. Jeg gir baby mat.
Gutt 3, 4 år: Biler. De kjører på veien. Også kanter bilene og da blir det kræsj. Da sier de uuuuuaaaaaaaaaaahh....
Jente 3, 4 år: Jeg liker å bygge med magnetklosser
Gutt 2, 8 år: Jeg liker biler. Gøy å kræsje de i veggen.

Etter en liten spørrerunde får barna ta bilde av de lekene de er opptatt av å leke med. De tar bilder med iPad. 

Videre bearbeider de bildet sitt ved at de klipper det ut ved bruk av fingeren. 
De klipper også ut bilde av seg selv. Bildene skal brukes videre i appen PuppetPals HD.

I appen PuppetPals HD velger de hvilken bakgrunn de vil ha.

Så leker de seg inni appen. Her lager barna sine historier. Vi tar opp lyden og det blir en historie og film til slutt

Slik ser appen ut... Vi gleder oss til å leke mer med dette og til å lage filmer