Det første møtet

Høsten så langt har vært en spennende tid, barn og voksne har lært hverandre å kjenne, og omgivelsene utforskes daglig. Vårt hovedfokus til nå har vært, og vil fortsatt være, å skape trygghet og å bygge relasjoner til barna i barnehagen. Det er en stor overgang for de minste å begynne i barnehagen, tenk på alt de møter for første gang!

I Rammeplan for barnehager (2011) står det at "en omsorgsfull relasjon er preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse og evne og vilje til samspill. Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet og komme til uttrykk når barn leker og lærer, i stell, måltider og påkledning. God omsorg styrker barnas forutsetninger for å utvikle tillit til seg selv og andre, gode relasjoner og til gradvis ta større ansvar for seg selv og fellesskapet" (s. 31).

Falkåsen kunst- og kulturbarnehage er en "Være sammen"-barnehage, og har sammen med de andre barnehagene i Bamble en felles målsetning om å være en engasjerende, varm og tydelig læringsarena, de alle byr på seg selv og gir plass til andre. I arbeidet med de aller minste barna i barnehagen innebærer dette i stor grad å bygge identitet og trygghet rundt enkeltbarnet (jmf. handlingsplan for Være sammen, s. 4-5).
Det første møtet for mange foreldre. På Liten base lager foreldre og barn sammen barnets tre i oppstartsfasen. Treet er et alternativ til "Barnas hus" og røttene på treet har bilder av viktige personer eller elementer fra barnets liv.


 Det første møtet med nye venner. Det er skummelt, spennende og gøy på en gang!


 Det første møtet med nye voksne. Samtidig som den voksne byr på seg selv, respekterer hun barnets grenser. Ikke for nærme nå...

Det første møtet med nye materialer og leker. Vi roter i røttene og vi leker med røttene.