Fysisk aktivitet med 2-åringene på Lyngbakken

"Barn er kroppslige aktive og de uttrykker seg seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer barn seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på mange områder. Barns kontakt med andre barn starter ofte med kroppslige signaler og aktiviteter. Dette har betydning for utvikling av sosial kompetanse."
                                                                                                        Rammeplan for barnehager 41:2011

I Falkåsen ønsker vi at alle barna skal oppleve glede og mestring ved fysisk aktivitet. For å følge Helsedirektoratets retningslinjer retningslinjer for fysisk aktivitet, har vi en målsetning om at barna skal være i fysisk aktivitet minst en time om dagen. I tillegg til turer og barnas egen aktive lek, har vi valgt å legge til rette for ulike fysiske aktiviteter daglig. Å prøve ut nye ting - og prøve ut grensene sine - er en del av det som gjør fysisk aktivitet moro.
For å gi barna et allsidig tilbud må personalet ha et repertoar. Vi har valgt å ha en ressursgruppe i barnehagen som utarbeider planer og er inspiratorer for oss andre. Disse får igjen faglig påfyll og inspirasjon i "Fiffen", som er et fora for fysisk aktivitet for alle barnehagene i kommunen og er ledet av en fysioterapeut.
For de yngste barna har vi enkle aktiviteter som dans, musikk, bevegelsesleker, hinderløyper, drama, lek med fallskjerm, minirøris, gymrom og turer. Her ser dere et lite glimt av de yngste barnas aktivitet.

Vi krabber gjennom tunnelen.
 Vi balanserer oppå bordene.
 Vi ruller rundt og turner.
Vi danser "fugledansen".
Vi kaster erteposer i kurven.Sunne bursdager i barnehagen

Mat og drikke som inntas i barnehagen utgjør en betydelig del av barnets kosthold. Falkåsen ønsker å være en helsefremmende barnehage, og legger derfor stor vekt på å tilegne barna sunne matvaner.
I barnehagens årsplan står det som mål at barnehagen skal bidra til at barna tilegner seg gode vaner, holdninger og kunnskaper i forhold til et sunt og balansert kosthold.

Som en del av vårt fokus på sunt kosthold i barnehagen har vi selvfølgelig også sunne bursdager. Det er alltid stas å ha bursdagsfeiring med vennene i barnehagen, og forventningene er mange. I dag har vi feiret 5-årsbursdag.

Vi har egen bursdagsmeny hvor barna kan velge mellom smoothie, slott, lastebil eller krone. I dag falt valget på smoothie. Barna er med på kjøkkenet og gjør klar frukten eller smoothien.

Det neste som må på plass er krona. Barna velger farge på krona og pynter den etter eget ønske.

En siste titt i speilet før man er klar for bursdagssamling.

I bursdagssamlinga synger vi bursdagssanger og alle gratulerer bursdagsbarnet. Her får hun en god klem av en av venninnene sine.

Bursdagsbarnet velger også et eventyr eller en fortelling som hun forteller sammen med en voksen. I dag har vi hørt om "Prinsessen på erten".

Til sist serveres smoothien av en stolt femåring som nyter ekstra stor oppmerksomhet gjennom hele dagen.

Katten Karsten kommer på besøk

Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt fellesskap.

Barnehageloven § 2 Barnehagens innhold, 4. ledd

Rammeplanen sier her at kultur forstås som kunst og estetikk, felles adferdsmønstre, kunnskaper, verdier, holdninger, erfaringer og uttrykksmåter. Kultur handler om arv og tradisjoner, om å skape og om å levendegjøre, fornye og aktualisere.

Liten base på Lyngbakken har katter som et gjennomgående tema dette barnehageåret. De er opptatt av katten både i barnehagen og hjemme. Temaet gjenspeiler seg ofte i barnas lek i barnehagen. En dag får de besøk av en katt. Han kaller seg for Karsten.


Karsten hilser på barna. Han forteller at han heter Karsten og at han gjerne vil bli kjent med barna og leke med dem. Barna er nysgjerrige og samtidig litt reserverte i starten.

Karsten vasker seg. Barna observerer og imiterer både lyden og bevegelsene til Karsten. De vasker seg de også.

Karsten leker med barna.

Karsten synes det er deilig å bli klappet og koset med.

Noen av barna synes at Karsten hadde fine ører. De ville studere de litt nærmere og ta og føle på de.

Mjau, mjau, mjau. Vi ses snart igjen......