Vi sanser sirkler - en installasjon med ettåringene

I rammeplan for barnehager (2011) står det at "gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering". I arbeidet med denne installasjonen har vi lagt særlig vekt på at "barnehagen gjennom arbeid med antall, rom og form skal bidra til at barna erfarer, utforsker og leker med form og mønster" (s. 48).

Installasjonen vår er inspirert av en mandala, og vi valgte sirkel som gjennomgangsform. Sammen med 5 ivrige ettåringer begynte vi med å sanse sirkler, som vi senere skulle fylle med ulike røtter og naturmateriale (jmf. årets prosjekt "Vi roter i røttene").

Vi sanser sirkler. Barna fikk sirkler skåret ut av trevirke. Sirklene hadde ulik tykkelse og uttrykk. Barna kikket gjennom sirklene, bygget tårn med de eller balanserte sirkler på hodet. Aktiviteten førte med seg mye latter og undring.

Senere malte vi sirklene. Vi har holdt oss til primærfargene gjennom hele prosjektet. Arbeidet med installasjonen har gått over en lengre periode, og vi har brukt god tid på hver enkelt aktivitet og sanseopplevelse.

Vi gir ettåringene oppdrag og gleden er stor når de opplever egen mestring. Det skal understrekes at mestringen ligger i prosessen, ikke i et sluttprodukt. I denne aktiviteten fikk barna i oppdrag å fylle sirklene med naturmateriale. Det aller morsomste var å ta tingene ut av formen igjen.

Barna ble presentert for de ulike sirklene de har laget. Vi har tilføyd elementer med bilder som er tatt i de ulike aktivitetene.

Barna syntes det var mest spennende med bildene av seg selv. Her ble det rom for samtale og undring med hvert enkelt barn.

Barna plasserte selv sirklene på grunnformen vi hadde satt klar. Vi har brukt en kabeltrommel som også er sirkelformet. Trommelen er i barnas høyde og kan snurres rundt og rundt.

Barna studerer bordet når de er ferdige.

Til slutt har de voksne limt fast sirklene til bordet, og installasjonen er klar til å lekes videre med. Legg merke til sauen som har sneket seg med...

Det er fint å være meg

Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Dette utvikles kontinuerlig gjennom handlinger og opplevelser. Anerkjennende og støttende relasjoner er grunnlag for utvikling av sosial kompetanse (Årsplan, Falkåsen kunst - og kulturbarnehage 2016).

Falkåsen har tatt i bruk Være Sammen som er et kompetanseløft for tidlig innsats og endringsarbeid i barnehagen. Arbeidet med materiellet er satt inn i system. Stor base på Lyngbakken har fra september måned arbeidet med å styrke barnas egen identitet. Hvem er jeg?
Utgangspunktet vårt er boka "det er fint å være meg" som er en del av Være Sammen materiellet.

Vi leser boken "Det er fint å være meg".

Det er godt å få en kos av Regnbueløven. Vi deler og sender videre.Regnbueløven har mange fine farger. Vi øver på fargen røøøøøøøød.

Hva kjennetegner meg? Barna plukker opp bilder av ting de setter pris på og de nærmeste personene i livet deres.Det er stor stas å vise de andre barna.

Barna henger bildene selv opp med borrelås. De kan fritt tas ned for nærmere undersøkelser.