Kruth og Krølle: "Vi vil male et bilde"

Drama og rollefigurer
Drama er nær beslektet med barnas egen lek. I dramaleken trenes barnas fantasi, turtaking, følelsesuttrykk, grovmotorikk og evnen til å gå inn i ulike roller.
Målet er å gi barna impulser til sin egen dramatiske og spontane lek. For å nå målet vårt er rollefigurer en av arbeidsmåtene våre.

Årsplan for Falkåsen kunst - og kulturbarnehage 2015 -16

I år har barna stiftet bekjentskap med hånddukkene "Kruth og Krølle". Dette er to morsomme skapninger som er veldig lekne og inkluderende. Rollefigurene har et enkelt språk som blir supplert med lyder. Vår dramaduo har forestillinger på begge hus. Først med de minste barna på Lyngbakken, deretter med de største barna på Falkåsen.

I forbindelse med at alle avdelingene nå leker et bilde, tok Kruth og Krølle turen innom for å male et bilde sammen med barna.


Vår dramaduo: "Kruth og Krølle"


Kruth har malt en bjørn og Krølle maler en hane. Barna er med på å "gjette" hva de maler. Både bjørnen og hanen er sentrale figurer i prosjektet "Lekende lett" på stor og liten base oppe på Lyngbakken


Figurene er godt fornøyd med kunstverket sitt. Da trengs det et "High five".


Barna fullfører kunstverket ved å bidra med sine maleferdigheter


Nede på Falkåsen får Kruth og Krølle oppdrag fra barna på hva som skal males.Oppdragene ble mange. Fjell, sol, hus, bjørn, stjerner m.m.


Før Kruth og Krølle takker for seg får barna hilse på dem. Takk for oss.
Hilsen Kruth og Krølle

Et bilde gjennom barns øyne

"I møte med kunst og kultur utvikles evnen til kreativ tenkning, omstilling, fleksibilitet og evnen til å se seg selv og andre som endel av samfunnet. I tillegg vil de få økt evne til å uttrykke egne behov, tanker og ideer. I Falkåsen kunst og- kulturbarnehage mener vi at kreative barn blir gode problemløsere. Bak enhver utfordring finnes det uendelig med løsninger." 
                                                                                                       ( Årsplan 2015/2016, Visjon)
I forbindelse med årets prosjekt "Lekende lett" har vi i denne perioden fokus på å "leke et bilde"
Bilde som er valgt heter "Brudeferd i Hardanger" For å studere bildet og finne ut av bildets innhold har vi valgt å bruke Smartboarden som et verktøy. Barna skal være delaktig i hele prosessen og det er lagt stor vekt på barnas medvirkning. Det har vært viktig for oss å fange barnas stemme.
På Smartboarden har hvert enkelt barn fått studere bildet og i etterkant fått velge seg ut det området de hadde mest interesse for. Dette området har barna uthevet og klipt ut for så å jobbe videre med.


Her blir bildet studert for å finne ut hvilket område som er mest interessant.


Barnet velger sitt område .


Bildet blir klipt ut og lagret på barnets mappe.


Dokumentasjonen blir hengt opp på veggen med alle barnas utsnitt og kommentarer.

Et bilde blir til

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og gi varierte uttrykk gjennom skapende virksomhet (R11:44).

Årets julegave fra barna på liten base var et selvlaget bilde. Bilde er et resultat av en tredelt prosess der barna har brukt monotopi, sjablongtrykk og mosegummi.
Barna tegner med vattpinne på en glassplate. Deretter legges lerretet oppå glassplaten for å danne avtrykk.
Når avtrykket er ferdig tørket ruller barna bobleplast over en sjablong.
Delene av en snømann blir plassert på lerretet med omhu.
Ferdig!
Mange foreldre som ble overrasket med et bilde under juletreet i år.

Jeg vil ta deg med ut på en reise

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna (bl.a.)
- utvikler sin følsomhet til å lytte, iaktta og uttrykke seg gjennom allsidige møter med og refleksjon over kultur, kunst og estetikk
- tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede
- utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og gi varierte uttrykk gjennom skapende virksomhet

Rammeplan for barnehager 2011:44
 
I forbindelse med årets prosjekt "Lekende lett" har vi nå begynt å leke et bilde. Avdeling Tyrihans har valgt bildet "Waiting" av Frank Brunner. Brunners bilder er spennende å bruke i arbeid med barna og åpner for mye undring og refleksjon over hva vi ser i bildet. Barna på Tyrihans tror bildet viser en gutt som skal ut og reise. Han har mye rart i koffertene sine. Sammen med barna har vi bestemt oss for å legge ut på reise og har derfor valgt at undertittel på prosjektet er "Jeg vil ta deg med ut på en reise". Hvor reisen går og hvordan vi reiser er opp til barna - vi gleder oss til å bli med!

 Bildet er brukt med tillatelse. www.frankbrunner.com

Første del av vår reise er å studere elementer i bildet, i første omgang koffertene. Barna ser på bildet og leter etter detaljer på koffertene. De tegner med blyant.

Når blyantskissen er ferdig legger vi rispapir over og tegner over strekene med vannfast tusj. Her gjelder det å være nøyaktig.

Vi maler koffertene med ecolinemaling.

Når vi tok av rispapiret så vi at malingen var gått igjennom arket, og blyanttegningen under var blitt et kunstverk i seg selv.

Ulike uttrykk med samme utgangspunkt.