Vi bader i bøker

"Gjennom arbeid med fagområdet kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna får utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer".
Rammeplan for barnehager 2017: 47

Hver høst arrangerer vi det vi kaller for bokbad for barna i Falkåsen. Her legger vi frem et bredt utvalg av ulik litteratur som barna kan dykke inn i. Det er få barn inne om gangen slik at det rom for  kommunikasjon og samarbeid barna imellom.

Vi gjorde klart et rom hvor det ble stilt ut mange ulike bøker.


Barna finner hver sin bok de kan se i.


Barna er ivrige fortellere. De andre følger godt med


"Jeg gjør det samme som i boka"


Det er fint å bli lest for