Vi erobrer verdensrommet

Rammeplan for barnehagen (2017) sier at barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek og sosial samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger. Gjennom arbeid med fagområdet kropp, bevegelse, mat og helse skal barn få mulighet til å sanse, oppleve, leke, lære og skape med kroppen som utgangspunkt (s. 49).


På Tommeliten har vi den siste tiden jobbet med tema verdensrommet. Med utgangspunkt i boka "Lille frosk i verdensrommet" (Strid, 2015) har barna møtt varierte innfallsvinkler for å bli kjent med temaet. Vi har blant annet laget en yogafortelling fra boka.
 Barna tar i bruk yogakort med elementer fra boka.
Store bevegelser, klarer vi det tro?
 Vi er små frosker..
Til slutt, litt avslapping.


Da vi fant språkgleden på havets dyp

"Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken skal være en arena for barns utvikling og læring, og for sosial  og språklig samhandling". 
Rammeplan fore barnehager 2017, s 20

Liten base har dykket ned i havet, og der har vi funnet språkgleden. Barna bader i språk gjennom lek, samtale og samhandling, samt estetiske fag som forming, sang og musikk.
 
Boka som er malt på vinduet er fin å se på og innbyr til kommunikasjon og samhandling
 

Vi kan lage fiskemunn
 

Vi synger: Ro, ro til fiskeskjær. Hvor mange fisker får vi der?
 

Lek med sjøstjerna. Den svømmer i havet
 

Krabba er med i båten
 

Lek med sjødyr på iPad. Barna finner likheter
 

Avdelingen har laget sjødyrene på ulike måter. Blekkspruter av papptallerkener, maling, kreppapir og øyner
 

Krabba av håndavtrykk
 

Sjablongmaling med hvalen
 
Fisken av cd-plater og papp