Vi leker julen inn

Verdiene våre er en rettesnor og veileder for alt vi gjør i barnehagen. Verdiene skal speile barnehagens indre liv, og er gjeldende for både personalet og barna. Dette barnehageåret har vi et ekstra fokus på verdien "lekne". Vi vektlegger at alle barn og voksne i vår barnehage skal oppleve seg som en del av et inkluderende fellesskap. Dette gir optimale muligheter for trivsel, læring og utvikling.                                                                    
                                                                                                                                       Årsplan 2015/16

Desember er en spennende måned i barnehagen, hvor vi koser oss med julehemmeligheter og julebakst. Samtidig har lek og lekenhet hatt en overordnet ramme for desember: Vi leker julen inn. Liten base fant interessen for "Musevisa", mens stor base syntes det var spennende med "På låven sitter nissen". 


Her gjøres det forberedelser til Musevisa.


Små som oppdager at andre også er mus.


Heisan og hoppsan og fallerallera, om julekvelden da skal alle sammen være glad.

Stor base gjør seg klar for å leke "På låven sitter nissen" Noen blir nissen og andre blir rotter.

På låven sitter nissen med sin julegrøt. Så god og søt, så god og søt. Han nikker, og han smiler, og han er så glad, for julegrøten vil han gjerne ha.


Men nissefar han truer med sin store skje. Nei, bare se, og kom avsted. For julegrøten min den vil jeg ha i fred, og ingen, ingen vil jeg dele med.


Men nissen, ja han er en liten hissigpropp, og med sin kropp, han gjør et hopp.


Med dette ønsker vi alle en riktig GOD JUL og et strålende NYTT ÅR!!!