Fra hagen til magen

"Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse for hvordan mat kan bidra til god helse"
Kunnskapsdepartementet 2017:49.

Før sommeren var barna på Lyngbakken med på å lage grønnsakhage. Det ble sådd blomsterfrø til ringblomster, frø til salat, gulerøtter, squash og gressløk. Det ble plantet jordbærplanter og rabarbra. To store ripsbusker hadde vi fra før. Med mye sol og varme trengte hagen vår mye vann. Barna vannet med små vannkanner, og vi la over et netting, så fuglene ikke skulle spise opp grønnsakene og bærene for oss.

Etter ferien var det mange fornøyde barn som kunne se at grønnsakhagen sto i full blomstring. Nå kunne vi begynne å høste og lage god mat på kjøkkenet. Ripsbuskene var veldig populære. Her fikk barna gå å spise så mye de ville hver dag.

Etter høstingen ble barna med på kjøkkenet for å lage ulike varmretter til lunsj. Det smakte også deilig med rabarbra og jordbærkake til dessert.

Ripsen smaker litt surt, men veldig godt.


Se så stor Squashen har blitt.


Gulrøttene har fargen orange.


Grønnsakene må skjæres i små biter.


Deilig varm gryte til lunsj med ingredienser fra grønnsakshagen.

På insektjakt med Easi-scope.

"Barnehagens digitale praksis skal bidra til barns lek, kreativitet og læring. Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn. "
Kunnskapsdepartementet 2017: 44.

1-2 åringene på liten base er opptatt av dyr og alt som beveger seg. Nå er våren kommet, og insektene har begynt å komme frem under steiner og røtter. Barna finner stadig en maur vi må studere, en edderkopp som har laget seg et nett eller et kaffedyr under en stubbe. Denne dagen fant vi en meitemark som var veldig spennende. Vi tok med oss mikroskopet Easi-scope og iPaden ut for å studere meitemarken litt ekstra.

Er det noen insekter nede i jorda her tro?

Se, en meitemark.

Easi-scopet må utforskes og prøves ut.

Ved bruk av Easi-scope kan vi studere meitemarken nærmere på iPaden.

Magiske sanseopplevelser

"Personalet skal støtte og berike barnas initiativ, undring, nysgjerrighet, kreativitet, læringslyst og tiltro til egne evner" (Udir 2017 s. 22)

Det skjer noe magisk når man blander maisenna og vann, og denne magien ønsket vi at barna skulle få være med på. Vi satt frem materialene, slik at barna fikk være med på hele prosessen fra start til slutt.

Da massen var ferdig rørt, fikk de hver sin "deig" de kunne utforske. Det var både litt skummelt og litt gøy å kjenne på massen.

Barna fikk konditorfarge som de kunne blande inn i massen om de ønsket litt farge.


Det var gøy når man fikk farger. Barna brukte fingrene slik at fargene blandet seg og de kunne lage mønstre.

Barna fant fort ut at om de klappet, trykte eller var raske med hendene når de håndterte massen ble den fast, men om de var forsiktig ble massen løs og rennende.


Barnas egen film

Rammeplanen for barnehager sier at personalet skal legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe gjennom digitale uttrykksformer. De skal utforske kreativ og skapende bruk av digitale verktøy sammen med barna

Barna på Tyrihans har gjentatte ganger lekt seg på ipaden og i appen PuppetPals HD. Mange av barna har blitt godt kjent med appen og er veldig opptatt av å høre sin egen stemme til slutt. De har tatt masse bilder med ipaden, blant annet av de andre barna på sin primærgruppe. De har også tatt bilder av sine egne kreative arbeider, som tegninger og figurer i plastelina. Barna får velge hvilke bilder de vil ha med i sin film.

Barna leker seg i appen og vi tar opp lyd og bevegelser.

De leker, prater og samarbeider seg imellomFjærslepp

" I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og progresjon"
Kunnskapsdepartementet 2017:50

I prosjektet vårt om "høna" på liten base, ville vi la barna få bruke den taktile sansen og bli kjent med høna sine fjær. Vi fylte en boks med fargerike fjær og helte dem ut på bonderommet. Hva skjer?

Begeistringen er stor hos barna. De legger seg ned i fjærhaugen, roper høyt, reiser seg opp igjen og kaster fjærene opp i luften. Det er gøy når vi blåser på fjærene, og de detter ned og kiler oss i ansiktet.

Fjærene må utforskes. De er deilig og myke å ta på. Det går også fint å ta fjærene ifra hverandre og lage små biter som fester seg på klærne.Hesten på bonderommet må også kjenne på høna sine fjær.Noen av 2 åringene viser interesse for farger og telling. Da må vi øve oss på 1,2,3,4,5 og rosa, orange, rød, gul og grønn.

Lek med Ipad og programmet PuppetPals HD

"Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet. Alle barn skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen".
Rammeplan for barnehager 2017, s 27.

Vi er i gang med prosjektet vårt igjen. Hva er barna opptatt av i barnehagen om dagen? Vi spør barna: Hva liker du å leke med i barnehagen?

Gutt 3, 4 år: Jeg liker å leke med lego og dyr. Dinosaurer er gøy!
Jente 2, 11 år: Familie og baby. Jeg er mamma og det er baby. Jeg gir baby mat.
Gutt 3, 4 år: Biler. De kjører på veien. Også kanter bilene og da blir det kræsj. Da sier de uuuuuaaaaaaaaaaahh....
Jente 3, 4 år: Jeg liker å bygge med magnetklosser
Gutt 2, 8 år: Jeg liker biler. Gøy å kræsje de i veggen.

Etter en liten spørrerunde får barna ta bilde av de lekene de er opptatt av å leke med. De tar bilder med iPad. 

Videre bearbeider de bildet sitt ved at de klipper det ut ved bruk av fingeren. 
De klipper også ut bilde av seg selv. Bildene skal brukes videre i appen PuppetPals HD.

I appen PuppetPals HD velger de hvilken bakgrunn de vil ha.

Så leker de seg inni appen. Her lager barna sine historier. Vi tar opp lyden og det blir en historie og film til slutt

Slik ser appen ut... Vi gleder oss til å leke mer med dette og til å lage filmer

Fortellerløype på tur

"I barnehagen skal barna få muligheter til å erfare ulike formidlingsmåter av tekster og fortellinger, som kilde til estetiske opplevelser, kunnskap, refleksjon og møte med språk og kultur" (Udir 2017 s. 48)

På onsdager har vi turdag, og vi tar ofte med oss månedens bok ut for å gi barna nye opplevelser og en felles referanseramme for leken ute. Denne gangen laget vi en fortellerløype med elementer fra eventyret om de tre små griser. Langs et langt tau fester vi konkreter fra eventyret, deretter går vi løypen sammen med barna og snakker om det som møter oss underveis. Barna syntes det var kjempemoro å møte på en av de tre små grisene ute i skogen.

Gleden ved å finne uventete elementer langs stien gjør turen ekstra spennende.

Sammen kan vi undre oss over hva det er vi finner, og hvordan det hele henger sammen.

Siden barna er godt kjent med både eventyret og konkretene forteller de ivrig eventyret slik de selv husker det.

Vulkanutbrudd i Falkåsen

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna har tilgang til ting, rom og materialer som støtter opp om deres lekende og estetiske uttrykksformer. Rammeplan s. 51.

Fokuset på vulkaner starter med at noen barn lager vulkaner mellom konstruksjonene de bygger av treklosser. Interessen sprer seg til de andre barna på avdelingen. Barna viser at de har mange og ulike kunnskaper om vulkaner. "Vulkan er stein". "Det spruter lava". "Nei, lava er ild". "Lava er veldig varm". Vi bestemmer oss for å utforske hva vulkaner er sammen, og velger å gjøre det både gjennom analoge og digitale aktiviteter.

Barna får uttrykke seg gjennom ulike kreative aktiviteter - stor vulkan, tredimensjonal vulkaner og maling.

Her ser dere noen av resultatene.

Gjennom Green Screen-teknikken hentet vi vulkanene inn i barnehagen. Dette ga videre næring til barnas lek og utforskning. Barna legger ut "steiner for å ikke tråkke i den "glødende" lavaen.

Hva er fiksjon og hva er virkelighet? Green Screen kan gi en begynnende kildekritisk forståelse. Ikke alt vi ser på skjermen er sant.

Her utforsker barna Green Screen-teknikken bare ved hjelp av en grønn eske. Dyr, dukker og figurer blir med inn i vulkanleken.Vi har laget tegneserie

I rammeplan for barnehager (2017) står det at barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring (s. 44). Videre sier rammeplanen at barnehagen, gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal bidra til barna utforsker og gjør seg erfaringer med ulike skriftspråksuttrykk, som lekeskrift, tegning og bokstaver, gjennom lese- og skriveaktiviteter (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 48).

I denne aktiviteten har førskolebarna hørt eventyret om musa som fikk en nøtt i hodet, og deretter har de gjenfortalt og illustrert eventyret med egne arbeider. Vi har brukt appen «Book Creator» og tegnet med Applepen, i tillegg til at vi har lagt inn bilder av barnas tegninger. Spennende hvordan uttrykket endres fra analogt til digitalt. 

Under kan dere se hvordan tegneserien ble når vi eksporterte den til film.


Vinteryoga

"Gjennom arbeid med fagområdet kropp, bevegelse, mat og helse, skal barnehagen bidra til at barna opplever trivsel, glede og mestring ved allsidig bevegelseserfaringer, inne og ute, året rundt"
Kunnskapsdepartementet 2017:49.

1-2 åringene på liten base liker å være mye i bevegelse. Yoga er en morsom fysisk aktivitet til å trene på balanse og kroppsbeherskelse for de minste. Vinteren er her med kulde og snø, derfor valgte vi å ha vinteryoga ute denne dagen i strålende sol.

Først må plakatene til de ulike yogaposisjonene studeres.

Vi varmer opp med "Hode, skulder, kne og tå".

Barna står på et bein med hendene over hodet og er hvert sitt snøtre.

Så ruller vi oss sammen på bakken og lager en snøballer.

Vi står på snøbrett

Barna former snøkrystaller med armene.

Vinteryoga er gøy!