Boblende skaperglede og digitale sprell

Rammeplanen sier at personalet skal legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe gjennom digitale uttrykksformer. De skal utforske kreativ og skapende bruk av digitale verktøy sammen med barna

Rammeplan for barnehager 2017, s 45

I vårt felles kreative prosjekt dette barnehageåret vil vi koble digitale verktøy, bevegelse og estetiske fag sammen. Stor base på Lyngbakken startet opp nå i september med å introdusere lek på iPad og overhead sammen med barna. Dette var nytt å spennende for barna. Det var ikke alle som hadde møtt iPad på denne måten og alle barna hadde ikke sett en overhead før. Det var rart og spennende!


Barna bruker fingeren til å tegne med på iPad

Barna får velge ulike farger og "penner" kan tegne med

De kan også velge ulike figurer

Fine digitale bilder. Ekte kunstverk.

Barna blir kjent med overhead. Vi legger ulike konkreter på overhead og synger om disse. "Fola, fola Blakken"

Lille Petter edderkopp han klatret på min hatt......

Barna får prøve seg på overhead. De legger hånden sin på bordet. Hva vil skje?

Det kommer SKYGGE. Det var rart synes barna
Vi gleder oss til nye digitale sprell i dagene som kommer!!!