LEK OG LEKENHET

Barnekultur forstås som kultur av, med og for barn. Barn deltar i kultur og skaper sin egen kultur. Barn gjenskaper selv og fornyer kulturen, i samspill med hverandre, med voksne og med det kulturmøtet de får med andre mennesker og situasjoner. Barn fortolker sine inntrykk og skaper mening ved å leke og gi form til det de er opptatt av. 
Rammeplan for barnehager 2011: 36

Vi leker bildet "Vi kommer hjem nå mamma", av Marianne Aulie
Barna på stor base på Lyngbakken har gjennom bildet vi leker, blitt opptatt av klovnene og bjørnen. Inne på sirkus rommet er det leken som står i fokus. De leker klovner som sjonglerer. De leker bjørner som danser. De leker klovner og bjørner som synger på sirkus scenen. Og de leker "Bjørnen sover". Barna tør mer og mer å by på seg selv, og de gir plass til andre i leken og i sine fremføringerDet trengs forberedelser til leken. Klovner må ha RØD klovnenese


Barna synger "Bjørnen sover" og står på scenen sammen


Men man kan jo, men man kan jo, aldri være trygg. Uuuuuææææææææææææææ...


Bjørnen danser. Se på meg da, utbryter den fine bjørnen.


Bjørnen sover i hiet sitt. Den er ikke farlig, men du må gå varlig.Mange av barna turte etterhvert å stå på scenen og synge alene foran resten av barna


Barna sjonglerer som bare klovner kan