Avduking av rot

Årets prosjekt "Vi roter i røttene" har problemstillingen: Hvordan fremme forskertrang og skaperglede gjennom arbeid med røtter? og ble innledet med rotjakt som vi viste i forrige innlegg. I rammeplan for barnehager (2011) står det at "gjennom arbeid med natur, miljø og teknikk skal barnehagen bidra til at barna lærer å iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verdenen" (s. 45).

Alle avdelingene i Falkåsen kunst- og kulturbarnehage har nå hatt høytidelig avduking av sin rot. For de største barna på Falkåsen skal rota være en inspirasjon for utforsking og fantasi, Er det noen dyr inne i rota? Hvordan ser den ut når vi har rensket den for jord? Er den tung? Hvor stor er den egentlig?

Høytidelig avduking og klipping av snor.

Rota er klar for utforsking.

Rota skal børstes ren for jord. Det er et møysommelig arbeid, men barna er ivrige utforskere.
--
Blant de minste er det flere som har gitt uttrykk for at en rot minner om troll, og dette har derfor blitt utgangspunktet for de første møtene med begrepet "rot". På Lyngbakken har vi valgt å dekorere rota med elementer funnet på tur, som barna har bearbeidet i forkant av avdukingen.

"Trollet Leah!"


For de aller minste var det spennende å kjenne på rota med alt det rare på.

Rota ble til en liten installasjon som ønsker velkommen til barnehagen.