VI MALER MED LYD

Rammeplanen sier at barna skal støttes i å være aktive og skape egne kunstneriske og kulturelle utrykk. I arbeid med fagområdet kunst, kultur og kreativitet skal personalet stimulere barns nysgjerrighet. De skal utvide deres forståelse og bidra til undring, undersøkelser, utprøvinger og eksperimentering.


Barna på liten base har en stor interesse for lyd, musikk og bevegelse. I den anledning ville vi legge til rette for en kreativ maleaktivitet. Vi festet ulike lyder på malingspenselen for å se om dette ville skape en glede, undring og nysgjerrighet blant barna. Barna synes det var både litt rart, spennende og morsomt samtidig. De hadde noe kjennskap til maling fra før av, men dette var en ny vri.


Bjella på penselen må utforskes

Her males det med bjella

Barna hører at penselen lager lyd når de maler

Flotte malerier blir til

Bjella må smakes på

Flotte malerier hvor man hører lyden og musikken av bjeller og perler