Ikke noe tull å bli jaktet på av en Ulv

Bokjakt i uterommet
Barnehagen skal stimulere til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling, og barna skal få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter av tekster og fortellinger, som kilde til estetiske opplevelser, kunnskap, refleksjon og møter med språk og kultur (Rammeplan for barnehager 2017).


Biblioteksgruppa har arrangert bokjakt i uterommet til barnehagen. Bildeoppslagene er festet til husveggen og rundt opp på trestammene i skogen. De er alle markert med tall fra 1 til 20. Barna går både i grupper og i frilek rundt og "leser" fortellingen om Krokodillen i treet av Ragnar Aalbu.


Skogen blir så mystisk når det er tåke. Da liker krokodillen å gå på tur. Men om man plutselig skimter en ulv inne i tåka - hva da? Og om man blir redd og klatrer opp i et tre - og ikke kommer ned igjen: Hva skal man gjøre da?
"Oj, krokodillen er i treet" "Se, han er fanga"


Barna samler seg rundt oppslaget. "Jeg vil også se"


"Se, der er tåka" "Nei, jeg trur det er en busk"


Vi følger tall fra 1-20. "Det er nummer 5"

Au, han slår seg" "Han får vondt i hodet" "Han datt ned"


Det er stor stas å finne frem til riktig oppslag i boka. "Jeg fant den"


Barna samtaler om hva de ser på bilde: "Jeg tror det er en Ulv" "Jeg tror det er et esel"


"Ulven kommer" "Krokodillen må rømme"