Ulven er ikke skummel

"I barnehagen skal barna få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter av tekster og fortellinger, som kilde til estetiske opplevelser, kunnskap, refleksjon og møter med språk og kultur"
                                                                                                       Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 48

Falkåsen kunst- og kulturbarnehage har språk som et gjennomgående satsningsområde. I tillegg til å jobbe med språkets form, uttale og ordforråd, har vi ekstra fokus på barnas forteller- og leseglede.
Hver måned blir det valgt ut en bok til "månedens bok". Boken blir lest, lekt, dramatisert og formidlet på ulike kreative måter. I februar jobber stor base på Lyngbakken med eventyret om "Rødhette og ulven".
Barna får hilse på ulven før de voksne starter å dramatisere eventyret.
Alle de voksne har kledd seg ut og er klare til å dramatisere eventyret for barna.

Rødhette møter ulven i skogen.
Ulven kommer på besøk til mormor sitt hus.
"Så store ører du har mormor," sier Rødhette. "Det er fordi jeg skal høre deg godt," sier ulven.
Jegeren kommer og redder mormor og Rødhette.
Ulven er jo ikke skummel! Barna synes det er gøy å leke eventyret selv.


Bokstavblokka

"Barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og stimulere til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling" (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 48).
De eldste jentene på Tommeliten har blitt kjent med ABC-boka av Mari Kanstad Johnsen. Anna og mormor finner en ring som de prøver å finne eieren til. På veien møter de mange bokstaver. Hver bokstav har sin historie, og jentene har møtt disse på ulike måter.
A for Alma, Arkitekt og Ape. Vi samarbeider og former bokstaven A med kroppene våre.


E for Engel, Else og Eske. Jentene spiller memory med kort de har laget sammen med Åsil
Å for Åsil, Åker og Ål. Jentene har tidligere laget akrostikon-dikt, og nå ville de lage et til Åsil. Diktet skrev de selv på PC, med hjelp fra voksen. Jentene lyderte seg fram til bokstavene de trengte samtidig som de fant fram til de rette tastene.

Åsil er koselig
Snill
Iskrem
Liker "Else" og "Kari"
Til slutt finner Anna og mormor han som eier ringen, og jentene lager et tankekart der de oppsummerer og gjenforteller boka. At tankekartet er formet som en ring er ingen tilfeldighet. Lek og læring hånd i hånd.Meg og min familie

Å støtte barns språk er en av barnehagens kjerneområder. Inkluderende språkfellesskap er en videreføring av utviklingsarbeidet Være sammen. Fokuset er tilhørighet, inkludering og mangfold.
Målet er at alle barn opplever at de kommuniserer, samhandler og deltar i et inkluderende fellesskap

Virksomhetsplan Falkåsen kunst - og kulturbarnehage 2018/19

Små barn er opptatt av det kjente og kjære rundt dem. Foreldre og søsken er derfor et naturlig utgangspunkt for arbeid med de yngste barna. Samtidig er barna opptatt av seg selv som individ og hva de mestrer i hverdagen.
Vi har laget en plakat med bilder av barna og deres nærmeste familie. Denne er utgangspunkt samling hvor et barn er i fokus av gangen. Vi er opptatt av hva barna uttrykker med ord, gester og mimikk. Hva forteller de oss? Dette er fortellinger fra en felles hverdag.
 
"Mamma....."

Han tar opp bildene. Han ser på dem og holder dem høyt oppe med hendene sine. Han viser tydelig at han er stolt og vil vise de andre barna bildene. Bilder av sin familie.  Han smiler og forteller noe om bildene til de andre barna.

Han ser på alle bildene. Han tar på bilde av storebroren sin og river det av plakaten. Det er fint å kunne ta bildene på og av når vi vil.

Hvor er pappa, spør den voksne. Der, sier han og peker på pappa sitt bilde