Tegning med kullstifter og digital kunst


Bamble - sett fra et barneperspektiv

 Digital kunst i barnehagen

Barna på Tommeliten har blitt  kjent med mye av det som finnes i Bamble kommune. Vi har gått mange turer i nærmiljøet. Barna har i denne prosessen blitt opptatt av søppel, sjø og ulike kjøretøy, blant annet båter. Her får de bearbeidet sine inntrykk ved hjelp av tegning med kullstifter og videre bearbeiding i Picasa 3

 

Vi tegner med kullstifter


Utstyr: ark, kullstifter, laminerte båtbilder og pc med lyd og video.

 
Målene ved denne aktiviteten var å gi barna kjennskap til og erfaring med et nytt medium og en ny teknikk.
Barna skulle også oppleve fortellerglede.
 
 
Som inspirasjon ved denne tegneaktiviteten, ser vi på bilder av ulike båter. Vi hører også på  ulike båtlyder på Youtube.
Vi snakker om barnas opplevelser rundt båt og båtliv.
 
 
 
 
 
 
 
De voksne tar bilde av tegneprosessen. Barna manipulerer prosessbildet sitt i Picasa 3.

 
 
 
 
 
 
 

Bamble - sett fra et barneperspektiv


 
Bamble - sett fra et barneperspektiv

Digital kunst i barnehagen

“Barnehagens innhold skal være allsidig og variert, og utformes slik at hvert enkelt barn får opplevelser og erfaringer for støtte for sin utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Samtidig skal innholdet støtte språklig og sosial kompetanse gjennom felles opplevelser og samvær. Barn bør få oppleve at digiale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap».
Rammeplan for barnehager 2011: 47
 
 
 

Vi går på tur i primærgrupper for å se på hva som finnes i Bamble kommune.      
Barna tar bilder med kamera.
 
 
Barna manipulerer bildene sine i Picasa 3
 
 
 

Høytrykk på plate

I forbindelse med prosjektet "Bamble - sett fra et barneperspektiv", har vi valgt å rette fokus mot katter i Bamble.  Årsaken til valg av undertema kom som en følge av turer i barnehagens nærområdet. Her oppdaget vi at det fantes mange katter i nærmiljøet, og barna fotograferte og snakket mye om kattene i ettertid. Samtidig ser vi at dette har speilet barnas lek på avdelingen.

Denne aktiviteten hadde som mål å gi barna kjennskap til kattens grunnform, samt gi dem erfaring med et nytt medium og en ny teknikk. Høytrykk på plate er bruk av mosegummi for å danne avtrykk.    Vi trenger: mosegummi, dobbeltsidig tape, transparent ark,
    glassplate, maling, valse, svamp, saks og ark.
 

    
    Barna velger hvilke deler av mosegummien de     
    ønsker å lage katt av.                                               
 
 
    Barna fester dobbeltsidig tape på mosegummien.     
 
 
    Mosegummien tapes fast på det transparente arket.         

    Maling valses over mosegummien.                        

    Barna svamper de plassene som er vanskelig å komme
    til med valsa.                                                          
    Det transparentet arket legges over et hvitt ark, og
    barnet trykker godt over mosegummien.               
    Mosegummien har laget avtrykk.                            

    Flotte kunstverk klare til oppheng!                        

Småelgene på Lyngbakken

Så var elgen kommet til oss også! I tilknytning til årets prosjekt som er "Bamble sett fra et barneperspektiv" har 2-åringene lært litt om dyrene i Bambleskogen. Denne aktiviteten fenger barna; vi leker med maling, sanser og synes det er veldig gøy beundre kunstverkene våre.

 
Alt vi trenger er ark og brun maling

 
Så maler vi på foten..

 
..og lager ansiktet til legen med et fotavtrykk

 
Vi maler inni hånda..

 
..og trykker hånda på arket for å lage gevir

 
Helt til slutt limer barna på øyne, og elgen er ferdig

Digital kunst med 2-åringene

Digital kunst er en samlebetegnelse for en rekke kunstneriske verk og praksiser som bruker digital teknologi som medium/redskap eller presentasjonsprosess. Rammeplan for barnehager sier at barn bør få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. Arbeidsformene må støtte barnets nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær (s. 27).
 

I år har vi digital kunst som fordypningsområde i barnehagen. For de minste barna innebærer dette i stor grad å bli kjent med ulike digitale verktøy. Vi har valgt å begynne med kamera og pc. Barna har tatt bilder selv, og vi har lagt det inn på datamaskinen. Deretter fikk barna manipulere bildet sitt i bildebehandlingsprogrammet Picasa 3. Barna valgte selv hvilke effekter de ville bruke på bildet sitt.

Motivet barna tok bilde av var Bukkene Bruse, alltid like populært blant de små barna.
 
Originalbildet.
 
 
Dyp konsentrasjon når effektene velges. 

 
Bildet er ferdig manipulert.