Jeg er en papegøye fra Amerika

Rammeplanen sier  at alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og helhetlig språkutvikling. Videre sier rammeplanen at leken skal være en arena for barns utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling.


Barna på stor base er fortsatt opptatt av fugler. Vi har gjennom dette barnehageåret gjort mye spennende innenfor dette temaet. Barnas finner stor glede i å leke fugler. Vi synger sanger om ulike fugler hver dag og vi snakker om alle fuglene vi ser ute i barnehagen og på tur. I denne aktiviteten følger barna en rød tråd. Barna samtaler om og gjør ulike ting som møter dem på den røde tråden.


Helt i starten av fortellertråden ligger det papegøyeutstyr. Vi tar på oss, og blir til små og store papegøyer


Jeg flyr..... Barna løper og flakser med armene


Vi synger ulike fuglesanger, og selvfølgelig sangen om papegøyen fra Amerika


Vi finner fuglemat. Alle papegøyene spiser deilig korn.


Vi balanserer på den røde tråden. Hva kommer neste gang?


På slutten av fortellertråden finner vi en iPad og en QR-kode. Barna skanner koden og det kommer opp en dans på skjermen. FUGLEDANSEN....


Vi danser. Det er skikkelig gøy å danse og se seg selv i speilet


Barna ser på iPad - skjermen og gjør de samme bevegelseneLihkku beivviin!

Under fagområdet nærmiljø og samfunn står det blant annet at barnehagen skal arbeide for at barna skal få kjennskap til nasjonale minoriteter. Gjennom arbeid med fagområdet skal vi bidra til at barna blir kjent med at samene er Norges urfolk, og får kjennskap til samisk kultur. Personalet skal gjøre barna kjent med samisk kultur og levesett og knytte det samiske perspektivet til merkedager og hverdagsliv, kunst og kultur og mattradisjoner (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 56-57).På Samefolkets dag fikk vi besøk av Sunna-Inga. Hun fortalte om samiske tradisjoner og viste fram kofte fra Karasjok, søljer, skaller og vesker laget av reinskinn. To av søljene har Sunna laget selv! Barna fikk høre eventyret om hvordan bjørnen fikk kort hale.
Hun fortalte også om hvordan norsk og samisk kultur var påvirket av hverandre, for eksempel ved bruk av sølv til kofta.

I forkant av Samefolkets dag ble vi kjent med flagget og de samiske fargene.

Vi fikk et innblikk i samisk kunst, her representert ved John Andreas Savio.

Inspirert av Savios bilder har barna tegnet med kullstift.

I utetida kastet vi lasso - det var gøy! (Og skikkelig vanskelig!)

LIHKKU BEIVVIN!