Ull + elefant = sant

"I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og organisert på måter som gir barna anledning til utforskning, fordypning og progresjon. Barna skal støttes i å være aktive og skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk."
Rammeplan for barnehager 2017, s. 50


Barnehagen har for tiden barnehagelærerstudenter fra Høyskolen i Sørøst-Norge. Som en del av praksis har studentene i oppgave å legge til rette for skapende prosesser for barna, og ha et prosjekt for hele eller deler av barnegruppa. Studenten på Lyngbakken valgte ull som materiale, og tok utgangspunkt i prosjektarbeidet til Stor base. Elefanter, selvfølgelig. Hovedfokus er å gi barna en sensorisk opplevelse og presenteres for ulike materialer og teknikkerTil tovingen trengs kardet ull, grønnsåpe og varmt vann. 


Barna tovet først en plate med ull som skulle klippes ut etter en mal fra barnas egne elefanter


Når ullplatene var tørket klippet vi ut elefantene til hvert barn. De fikk lime på øyne, og prøve nålefilting som teknikk for å sette sitt personlige preg på resultatet.


Dypt konsentrert og og forsiktig med nåla; "pass på fingrene..!"

Elefanten
Liten, rød, løper
Spiser grøt
Bor i barnehagen
Elefanten
              Gutt 2,1 år

Til sist lagde barna hvert sitt dikt om elefanten sin. Diktet er en såkalt "femrader" med tilpasninger til det enkelte barnet.

--

En "femrader" er et dikt med fem verselinjer som gjerne tar utgangspunkt i et dyr. Den første og siste linja er dyret i bestemt form. De tre midterste linjene formes ut fra spørsmålene den voksne stiller om egenskaper hos dyret. Man kan velge å bruke konkreter som støtter barnas innspill, dette er en god hjelp for barn med lite verbalt språk.