Slik fremmer vi leselyst og arbeid med litteratur i Falkåsen

Et glimt fra ressursgruppa for bibliotek og litteraturformidling ved Marianne Dahl-Pedersen og Linda Brændsrud
Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna opplever spenning og glede ved høytlesing, fortelling, sang og samtale. Personalet skal bruke varierte formidlingsformer og tilby et mangfold av bøker, sanger, bilder og uttrykksformer.
(Rammeplan 2017:48)

Høsten 2012 åpnet Falkåsen barnehagebibliotek. Som eneste barnehagebibliotek i Telemark kan vi nå stolt vise frem til et nært samarbeid mellom oss og Bamble bibliotek. I tillegg til egne innkjøpte bøker låner vi bøker fra Bamble bibliotek to ganger i året.

Vårt mål er
 - å fremme arbeid med litteratur og leselyst
 - å inspirere personalet til arbeid med språk og lesing

Hvordan fremmer vi forteller- og leselyst?
I Falkåsen har vi utlån av bøker hver uke. Vi tilbyr et mangfold av bøker, alt fra de tradisjonelle bildebøkene, faktabøker, eventyr, rim/regler og de mer moderne bildebøkene. I tillegg har vi bøker på de ulike morsmålene som til enhver tid er representert i barnegruppa. Vi har alltid tilgjengelig litteratur på avdeling som oppmuntrer til daglig lesing.

Månedens bok: Alle avdelinger velger ut en bok som de fordyper seg i. Vi velger ulike tilnærminger til boka, hvor vi konkretiserer, digitaliserer og "leker" boka.

En gang i året har vi bokbad med barna. Her legger vi frem et bredt utvalg av bøker som barna kan dykke inn i. Det er viktig at utvalget av bøker ikke er tilfeldig. Vi ønsker å skape en interesse og nysgjerrighet for ulik litteratur, og se hva som fanger hvert barns oppmerksomhet.

Biblioteksgruppa har ulike innspill på personalmøter og foreldremøter for å inspirere personal og foreldre til lesing. Vi er stolt over å ha fått til et godt foreldresamarbeid, og opplever at foreldre og personal har et gjensidig engasjement for bøker og lesing. For å holde oss faglig oppdatert er vi jevnlig på kurs for å få faglig påfyll, for eksempel Bildebokkonferansen.

Nytt av året ønsker biblioteksgruppa å sette i gang bokjakt i barnehagens uterom og turområder. Her ser vi et glimt av hva dette kan være.

Aktivitetsplan
UKE
TIDSPUNKT
AKTIVITET
ANSVAR
 
35
Tirsdag 28/8
Innhenting av nye bøker, registrering og planlegging (hele dagen)
Biblioteksgruppa
35
Torsdag 30/8
Boksekken, Åpning av barnehagebiblioteket
Biblioteksgruppa
36
 
Forslag på månedens bok, høsten 2018
Avdeling
 
Høsten
Bokjakt
Biblioteksgruppa
43
Torsdag 25/10
Bokbad
Avdeling
47
Tirsdag 20/11
Innhenting av julebøker
Biblioteksgruppa
2
Tirsdag 8/1
Innhenting av nye bøker, registrering og planlegging (hele dagen)
Biblioteksgruppa
3
 
Forslag på månedens bok, våren 2019
Avdeling
 
Mars
Innlegg på personalmøte
Biblioteksgruppa
 
Våren
Bokjakt
Biblioteksgruppa