Magiske sanseopplevelser

"Personalet skal støtte og berike barnas initiativ, undring, nysgjerrighet, kreativitet, læringslyst og tiltro til egne evner" (Udir 2017 s. 22)

Det skjer noe magisk når man blander maisenna og vann, og denne magien ønsket vi at barna skulle få være med på. Vi satt frem materialene, slik at barna fikk være med på hele prosessen fra start til slutt.

Da massen var ferdig rørt, fikk de hver sin "deig" de kunne utforske. Det var både litt skummelt og litt gøy å kjenne på massen.

Barna fikk konditorfarge som de kunne blande inn i massen om de ønsket litt farge.


Det var gøy når man fikk farger. Barna brukte fingrene slik at fargene blandet seg og de kunne lage mønstre.

Barna fant fort ut at om de klappet, trykte eller var raske med hendene når de håndterte massen ble den fast, men om de var forsiktig ble massen løs og rennende.


Barnas egen film

Rammeplanen for barnehager sier at personalet skal legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe gjennom digitale uttrykksformer. De skal utforske kreativ og skapende bruk av digitale verktøy sammen med barna

Barna på Tyrihans har gjentatte ganger lekt seg på ipaden og i appen PuppetPals HD. Mange av barna har blitt godt kjent med appen og er veldig opptatt av å høre sin egen stemme til slutt. De har tatt masse bilder med ipaden, blant annet av de andre barna på sin primærgruppe. De har også tatt bilder av sine egne kreative arbeider, som tegninger og figurer i plastelina. Barna får velge hvilke bilder de vil ha med i sin film.

Barna leker seg i appen og vi tar opp lyd og bevegelser.

De leker, prater og samarbeider seg imellom