"Geitekillingen som kunne telle til ti"

2-ÅRINGENE PÅ LYNGBAKKEN MODELLERER OG FORTELLER EVENTYRET OM 
"GEITEKILLINGEN SOM KUNNE TELLE TIL TI"
Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap og å selv være avsender av et budskap.
Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna:
 - videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd
 - får et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetiske opplevelser og kunnskaper, samtaler,
   og som inspirasjon til fabulering og nyskaping
 - blir kjent med bøker, sanger, bilder, media m.m,                                                                                                                                                                                       Rammeplan for barnehager 2011:40
I forbindelse med Alf Prøysen sitt 100-årsjubileum har vi valgt å jobbe med eventyret "Geitekillingen som kunne telle til ti". Barna får her et innblikk i kommunikasjon, skapende virksomhet og tallrekken fra 1 til 10.


Barna forteller eventyret og bruker sine egne dyr. 
"1 for geitekillingen, 2 for kalven, 3 for kua...." 
"Åhh, nå tellte han deg også", sier Othilie.