Lek med silkestoff

"Leken har mange utrykksformer og kan føre til forståelse og vennskap på tvers av alder og språklig og kulturell ulikhet. I et lekefellesskap legges grunnlag for barna vennskap med hverandre. Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen".
"Lek, estetiske aktiviteter, humor og kreativitet er fenomener som har tilknytning til hverandre. Små barns lek er tett forbundet med deres særegne humor. Hos de yngste barna har humoren først og fremst en kroppslig basis og utvikles vesentlig gjennom samhandling barna imellom. Barn leker med utgangspunkt i sin nysgjerrighet, sine evner og forutsetninger".
Rammeplan for barnehager 2011: 32
  
Liten base på Lyngbakken består av en sjarmerende gjeng med ett åringer. For de aller minste barna på Lyngbakken består primært vår hverdag nå om dagen å skape trygghet og tilhørighet på avdelingen. Barna har blitt kjent og de er i gang med å bygge relasjoner til hverandre. 
Vi fant frem silkestoff en dag og la det ut på gulvet. Barna ble nysgjerrige på dette materialet og gikk raskt i gang med å utforske.
 Barna er i gang med å sanse silkestoffet.


 Det er morsomt å ta silkestoffet over hodet
Barna samhandler og lærer av hverandre.  
Borte, titt tei 

 Silkestoffet må kjenner på.
 og smakes på......