RESIRKULERING AV PAPIR

Rammeplan for barnehager sier at barn skal gis muligheten til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Samtidig skal barnehagen gi barna grunnleggende innsikt i natur og miljøvern (Rammeplan 2011: 42,44).

I forbindelse med prosjektarbeid i barnehagen har vi denne gang valgt papirmasse som modelleringsmateriale. Barna har deltatt i innsamling av papir ved at de har tatt med seg aviser, tomme eggekartonger, papir etc. hjemmefra. I barnehagen har de revet/makulert, bløtlagt, blandet og tilslutt formet egne figurer av papirmassen.
Denne aktiviteten var ny for de aller fleste barna og bidro til en ny estetisk opplevelse. Samtidig satte den gjenvinning på dagsorden.
 Vi trenger: papir, aviser, eggekartonger, vann, bøtte og makuleringsmaskin.
 Barna makulerer papir og aviser i makuleringsmaskinen.
 Eggekartonger blir revet opp i små biter.
 Papir, aviser og eggekartonger blir samlet i bøtter. Deretter fyller vi bøtten med vann. Blandingen skal stå i 3 dager.
 Papirmassen blir mikset opp ved hjelp av en stavmikser. Blandingen blir tilslutt "grøtaktig".
 Blandingen blir silt, og barna former egne figurer på et tøystykke. For å frakte figuren på et tørt sted er det lurt å legge tøystykke oppå en glassplate.

 Ferdig formet figur. Tema for aktiviteten var eventyret "Hvorfor skilpadden har sprettet og knudret skall". Figuren må ligge til tørk. Tørketiden avhenger av tykkelsen på figurene.
 Vi trenger: limpensel, malepensel, plastøyne, maling, papir, ferdig tørket figur.
 Barna maler figuren.
 Barna plasserer øyne på figuren.
 Skilpadde 1: Ferdig!
 Skilpadde 2: Ferdig!

Skilpadde 3: Ferdig!"To katter""To katter"

Det satt to katter på et bord.
Kvirre - virre - vitt, bom, bom!
Den ene på den andre glor.
Kvirre - virre -vitt, bom, bom!
Skal vi ikke klatre ned igjen?
Kvirre - virre - virre - virre - vitt, bom, bom!
Så klatret de begge ned igjen.
Kvirre - virre - vitt, bom, bom!

Og da de så var kommet ned.
Kvirre - virre - vitt, bom, bom!
Så sa den ene: Hør min venn.
Kvirre - virre - vitt, bom, bom!
Skal vi ikke klatre opp igjen?
Kvirre - virre - virre - virre - vitt, bom, bom!
Så klatret de begge opp igjen.
Kvirre - virre - vitt, bom , bom!

Rammeplanen sier at barnehagen skal legge fysisk  og organisatorisk til rette for variert lek. Barnehagens innhold bør inspirere til fantasi, skaperglede og livsutfoldelse. Personalet  må være tilgjengelige for barn ved å støtte, inspirere og oppmuntre barna i deres lek. ( s 32 )

Barna på liten base er opptatt av dyr, og spesielt katter. I høst har vi vært så heldige ar vi har hatt besøk av flere katter i barnehagen. Barna ble nysgjerrige på kattene. De pratet mye om kattene og andre katter de kjenner til. Katter er fremdeles et spennende tema blant de minste barna på Lyngbakken. Sangen "To katter" ble vårt utgangspunkt for årets prosjekt i barnehagen.


Vi synger og dramatiserer sangen for barnaBarna blir kjent med kattene. Vi har fokus på ulike begreper som øye, øre snute, myk, grå og hvit.
I etterkant av samlingen fikk barna muligheten til å leke med kattene. Her leker og gjenfortelles noe av sangen.
Vi synger og dramatiserer sangen sammen med barna.Senere ville vi male oss som katter.
Barna ville male de voksne også.
Noen av barna ville male seg selv.
Etterpå måtte vi alle se oss i speilet. Det var morsomt og rart samtidig.
Odd er et egg

"Odd er et egg" av Lisa Aisato er en moderne billedbok som handler om Odd på snart syv år. Hodet hans er et egg, og han er hele tiden redd for at hodet hans skal knuse. Derfor unngår han farlige situasjoner, og de andre barna har sluttet å spørre om han vil være med å leke. 
En dag møter han Gunn, og endelig får han en venn. Odd kjenner på mange følelser og til slutt koker han over av forelskelse..

Rammeplan for barnehager sier at barnehagen gjennom arbeid med kommunikasjon,språk og tekst skal bidra til at barna får et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetiske opplevelser og kunnskaper, samtaler, og som inspirasjon til fabulering og nyskaping (s. 40).

På Tyrihans jobber vi med å være inkluderende, gi plass til alle og være en god venn.


Vi har valgt å bruke "Odd er et egg" som månedens bok i november, fordi den handler om å være annerledes og vi får kjenne på mange ulike følelser. Boka kan oppfattes litt trist i begynnelsen, men den ender bra. Odd blir jo et hardkokt egg! Onkel Kåre hadde med seg boka fra en av reisene sine, og presenterte den for barna.
Etter vi hadde lest boka, fikk barna i oppgave å tegne Odd. De så på bildet på forsiden av boken.

Senere skulle vi lage Odd og Gunn. Den ene gruppen formet figurer i leire.


Leira formes til en rund ball. Det skal bli hodet til Odd.

Odd og Gunn i flere fasonger.

Den andre gruppen jobbet med følelser. De tegnet Odd som var glad eller trist.

Egghodene hang vi opp i et stort hjul inne på leserommet. Da barna så uroen, sa en av jentene: "Dette kan jo være et Odd-leserom!!"

Nøtteliten bor i toppen av et tre...

2-åringene på Lyngbakken lager Nøtteliten.

" Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Naturen er en kilde til skjønnhetsopplevelser og gir inspirasjon til estetiske uttrykk."
                                                                                                Rammeplan for barnehager 2011:44.

Barna på stor base på Lyngbakken er veldig glad i sangen om Nøtteliten. De undrer seg stadig over hvordan Nøtteliten ser ut, hvor han bor og hva han spiser. Med fokus på barns medvirkning ønsket vi å "jakte" på Nøtteliten og filosofere rundt dette lille dyret. Barna mente at han bodde i skogen, derfor måtte vi ut på tur. Vi fant ikke Nøtteliten denne dagen. Men på turen ble barna veldig opptatt av konglene under et stort tre. Så da ble det bestemt at vi kunne lage Nøtteliten av konglene.
Det ble samlet inn kongler i en pose som vi tok med inn i barnehagen.

    Ut på tur for å finne Nøtteliten.

    Alle konglene samles i en pose.

    Det var mange kongler å finne.

    Barna velger selv hvilken farge Nøtteliten skal ha.

    Nøtteliten må også ha ører, øyne og tenner.

    Mange fine Nøtteliten som bor i toppen av et tre.