Fortellerløype på tur

"I barnehagen skal barna få muligheter til å erfare ulike formidlingsmåter av tekster og fortellinger, som kilde til estetiske opplevelser, kunnskap, refleksjon og møte med språk og kultur" (Udir 2017 s. 48)

På onsdager har vi turdag, og vi tar ofte med oss månedens bok ut for å gi barna nye opplevelser og en felles referanseramme for leken ute. Denne gangen laget vi en fortellerløype med elementer fra eventyret om de tre små griser. Langs et langt tau fester vi konkreter fra eventyret, deretter går vi løypen sammen med barna og snakker om det som møter oss underveis. Barna syntes det var kjempemoro å møte på en av de tre små grisene ute i skogen.

Gleden ved å finne uventete elementer langs stien gjør turen ekstra spennende.

Sammen kan vi undre oss over hva det er vi finner, og hvordan det hele henger sammen.

Siden barna er godt kjent med både eventyret og konkretene forteller de ivrig eventyret slik de selv husker det.

Vulkanutbrudd i Falkåsen

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna har tilgang til ting, rom og materialer som støtter opp om deres lekende og estetiske uttrykksformer. Rammeplan s. 51.

Fokuset på vulkaner starter med at noen barn lager vulkaner mellom konstruksjonene de bygger av treklosser. Interessen sprer seg til de andre barna på avdelingen. Barna viser at de har mange og ulike kunnskaper om vulkaner. "Vulkan er stein". "Det spruter lava". "Nei, lava er ild". "Lava er veldig varm". Vi bestemmer oss for å utforske hva vulkaner er sammen, og velger å gjøre det både gjennom analoge og digitale aktiviteter.

Barna får uttrykke seg gjennom ulike kreative aktiviteter - stor vulkan, tredimensjonal vulkaner og maling.

Her ser dere noen av resultatene.

Gjennom Green Screen-teknikken hentet vi vulkanene inn i barnehagen. Dette ga videre næring til barnas lek og utforskning. Barna legger ut "steiner for å ikke tråkke i den "glødende" lavaen.

Hva er fiksjon og hva er virkelighet? Green Screen kan gi en begynnende kildekritisk forståelse. Ikke alt vi ser på skjermen er sant.

Her utforsker barna Green Screen-teknikken bare ved hjelp av en grønn eske. Dyr, dukker og figurer blir med inn i vulkanleken.Vi har laget tegneserie

I rammeplan for barnehager (2017) står det at barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring (s. 44). Videre sier rammeplanen at barnehagen, gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal bidra til barna utforsker og gjør seg erfaringer med ulike skriftspråksuttrykk, som lekeskrift, tegning og bokstaver, gjennom lese- og skriveaktiviteter (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 48).

I denne aktiviteten har førskolebarna hørt eventyret om musa som fikk en nøtt i hodet, og deretter har de gjenfortalt og illustrert eventyret med egne arbeider. Vi har brukt appen «Book Creator» og tegnet med Applepen, i tillegg til at vi har lagt inn bilder av barnas tegninger. Spennende hvordan uttrykket endres fra analogt til digitalt. 

Under kan dere se hvordan tegneserien ble når vi eksporterte den til film.


Vinteryoga

"Gjennom arbeid med fagområdet kropp, bevegelse, mat og helse, skal barnehagen bidra til at barna opplever trivsel, glede og mestring ved allsidig bevegelseserfaringer, inne og ute, året rundt"
Kunnskapsdepartementet 2017:49.

1-2 åringene på liten base liker å være mye i bevegelse. Yoga er en morsom fysisk aktivitet til å trene på balanse og kroppsbeherskelse for de minste. Vinteren er her med kulde og snø, derfor valgte vi å ha vinteryoga ute denne dagen i strålende sol.

Først må plakatene til de ulike yogaposisjonene studeres.

Vi varmer opp med "Hode, skulder, kne og tå".

Barna står på et bein med hendene over hodet og er hvert sitt snøtre.

Så ruller vi oss sammen på bakken og lager en snøballer.

Vi står på snøbrett

Barna former snøkrystaller med armene.

Vinteryoga er gøy!


Samarbeidskunst

 "Barnehagen skal være bevisst på barnas uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning på måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov" (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 27). 

Barna på stor base har eventyr som tema denne vinteren, og i den forbindelse ville vi lage en eventyrskog hvor alle barna kunne være med og sette sitt preg på verket. Vi bestemte oss for å lage en collage hvor vi kunne ta i bruk forskjellige materialer og teknikker. På den måten kunne alle barna finne noe de både likte og mestret. Vi valgte å bruke ulike typer papir, lim, sakser, tråder og klistremerker. Her er det noe for alle å velge i.Himmelen ble laget av revet kreppapir som ble limt på. Lim er gøy, men veldig ekkelt å få på fingrene. Saksa er spennende, men også veldig vanskelig å bruke. Barna fant kreative måter å klippe på.Det er fint å sitte sammen med et felles fokus.Barna er stolte av eget produkt - Gøy å skape sammen!