Vi har laget tegneserie

I rammeplan for barnehager (2017) står det at barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring (s. 44). Videre sier rammeplanen at barnehagen, gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal bidra til barna utforsker og gjør seg erfaringer med ulike skriftspråksuttrykk, som lekeskrift, tegning og bokstaver, gjennom lese- og skriveaktiviteter (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 48).

I denne aktiviteten har førskolebarna hørt eventyret om musa som fikk en nøtt i hodet, og deretter har de gjenfortalt og illustrert eventyret med egne arbeider. Vi har brukt appen «Book Creator» og tegnet med Applepen, i tillegg til at vi har lagt inn bilder av barnas tegninger. Spennende hvordan uttrykket endres fra analogt til digitalt. 

Under kan dere se hvordan tegneserien ble når vi eksporterte den til film.