" I jula skjer det mye rart..."

Rammeplanen sier at respekt for menneskeverd og natur, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet er verdier som kommer til uttrykk i mange religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Det er jul i Falkåsen kunst- og kulturbarnehage, og små og store er fulle av forventninger. Vi vektlegger å skape en rolig og stemningsfull desembermåned for de minste. Julen skal kunne luktes, smakes, føles og høres. Vi har laget julehemmeligheter, lest julebøker, hørt på julemusikk, sunget julesanger og bakt både lussekatter og pepperkaker.

Vi hører ofte på musikk på liten base. Nå i desember har barna blitt veldig glad i å høre på julesanger, og de danser alltid etter musikken. "Jul i svingen" musikken er veldig populær blant de minste barna. 

I jula skjer det mye rart
Det har bygda vår erfart.
Hvem er på fære?
Hvem kan det være?
Ho, ho, ho. 
Det er nissen så klart


 Her danses det etter "Jul i svingen" musikkenDet hele starter med at to av barna begynner å danse sammen.
Etter en stund er nesten hele barnegruppa med på dansen.
Til slutt  danses det med julenissen
Jul og bakst hører sammen. Barna på liten base har både bakt lussekatter og pepperkaker. Dette var aktiviteter som barna likte veldig godt. Her fikk de tatt i bruk mange av sansene sine. Her smakes det på lussekattdeig.
Rosiner trykkes ned i deigen.
Da vi bakte pepperkaker, fikk barna sitt første møte med kjevle i barnehagen.
Barna trykker ned pepperkakeformen i deigen.


Til slutt ble det flotte pepperkaker.


God jul & godt nytt år til dere alle...


O jul med din GLEDE

Rammeplan for barnehager sier at barnehagen skal bidra til at barna får kjennskap til kristne høytider og tradisjoner og tradisjoner knyttet til høytider i religioner og livssyn som er representert i barnegruppen(s. 47). Den sier også at barnehagen skal gi barna anledning til meningsfylte møter med personer, arbeidsplasser og institusjoner i barnehagens nærmiljø og sørge for at barna får bearbeide og utdype sine opplevelser(s. 48).

I Bamble har kirken som tradisjon å invitere barnehagene til julevandring i desember. Her tar presten i mot barna og tar de med på en reise gjennom juleevangeliet. I år var det 4-5 åringene som tok turen til Stathelle kirke.Barna skrives først inn i manntall og får utdelt roller.


Gjeterne varmer seg rundt bålet.


Englene er på vei til stallen. Barna tar oppgavene sine alvorlig.


De tre vise menn har kommet fram til stallen og hilser på "barnet som i den lille krybbe lå".


Noen dager senere kommer Rose, mormor og onkel Kåre til barnehagen. De er på vei til gamlehjemmet dit mormor skal flytte. Hun vil ta avskjed med barna før hun drar (mormor går av med pensjon og slutter i barnehagen). Rose forteller at hun har vært på julevandring akkurat som barna i barnehagen har opplevd. Sammen leker vi juleevangeliet, og alle får være med.


De tre vise menn kommer med gull, røkelse og myrraMatematikk og eventyr

Kunsten å leke med farger
2-åringene på Lyngbakken har en begynnende interesse for de ulike fargene. Rosa er veldig spennende, men rød, blå, gul og grønn er fargene barna er mest opptatt av. I forbindelse med prosjektet om "Skinvotten", valgte vi i en periode å ha fokus på farger. Sosial kompetanse, språkstimulering og matematiske begreper står sentralt i arbeidet.

"Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering."

For å arbeide i denne retningen må personalet:
Ressonere og undre seg sammen med barna om likheter, ulikheter, størrelser, antall og stimulere barnas evne til å bruke språket som redskap for logisk tenkning.
                                                                                            Rammeplan for barnehager 2011:4
Det er plass til alle i skinnvotten min.