Grønnsaker er også røtter.

" Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Natur, miljø og teknikk skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter, dyr, landskap, årstider og vær. Det er et mål at barn skal få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling."
                                                                                                Rammeplan for barnehager 2011:44.

Falkåsen kunst- og kulturbarnehage er andelshaver i Bamble Andelsgård. Samarbeidet skal gi barna naturglede, kunnskap og erfaringer om dyrking av egen mat. Her skal barna være med på å så, luke, vanne og høste grønnsaker som vi tar med til barnehagen for å tilberede til ulike måltider. Barna er endel av hele prosessen gjennom å høste, vaske, kutte, tilberede og servere. Dette gir en begynnende forståelse for bærekraftig utvikling.

" En potet skal bli til mange, kanskje hundre"

Hvilke grønnsaker trenger vi til grønnsaksuppe?

" Se, jeg fant en løk"

Kan vi bruke reddiker i suppa? "Ja, faktisk det kan vi"

"På grønnkålen må vi knekke av bladene som er nederst"

"Gulerøtter er også røtter" "Den ene er lang og den andre er kort"

Troll er røtter om vi følger barnas føtter

Stor base er godt i gang med årets prosjekt som tar utgangspunkt i hvordan vi kan fremme forskertrang og skaperglede gjennom arbeid med røtter.Vi fant raskt ut at koplingen mellom røtter og troll var nærliggende. Enkelte barn så troll i ulike størrelser og fasonger, og interessen spredte seg raskt blant barna. På turdag valgte vi derfor å fortelle barna eventyret om trollet og de tre bukkene Bruse.
Å fange barnas stemme innebærer noen ganger å gå på tvers av det vi voksne har tenkt og sett for oss. Bukkene Bruse er et velbrukt (og noen mener kanskje oppbrukt?) eventyr, men det skaper fremdeles masse glede og engasjement hos barna.

Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet (Barnehageloven § 3 Barns rett til medvirkning).


 Tørt løv og gress var alt bukkene hadde å spise på.


Broen over til frisk gress førte med seg stor fare. Under bodde det et troll.


Aller først kom den lille bukken Bruse.


Barna følger spent med.Når trollet endelig ligger i fossen...

kan bukkene gjøre seg fete.


Barna prøver ut rekvisittene på egenhånd.

ROTVERKSTED

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna:
- tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede
- utvikler evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og gi varierte uttrykk gjennom skapende virksomhet.
Rammeplan for barnehager 2011:44
  
Falkåsen kunst - og kulturbarnehage har  i år et prosjekt om røtter, og vår prosjekttittel lyder: "Vi roter i røttene". Hovedmålet er at barn og voksne opplever forskertrang og skaperglede.
Alle barna på de ulike avdelingene har tidligere i høst vært på rot-jakt og funnet hver sin rot. Vi har så hatt rotverksted for å jobbe videre med røttene.
Vi har i år med oss Åsne Margrete Reiten som ressursperson. Hun er bildekunstner, og jobber med olje på lerret og bindrammer. Hun er veldig opptatt av røtter, både kunstnerisk, psykologisk og naturalistisk. Margrete tok turen til oss denne uken og var en deltagende inspirator på vårt rotverksted.
 De aller minste barna på Lyngbakken har hatt fokus på sanseopplevelser i forhold til røtter
Mange av barna på Stor base på Lyngbakken assosierte røttene med troll. De har derfor valgt ulike naturmaterialer i møte med røttene,  som korker, mose, kvister, hyssing og øyne
 Her er et av barnas rot-troll.
Tyrihansbarna har blitt veldig opptatt trærne til røttene. De fikk møte materialer som leire, ull, papirblomster og silkepapir
 Rota ble presset ned i leiren og bearbeidet. Resultatet ble et tre med mange fine farger.
Tommeliten ble presentert for mange og ulike materialer. De fikk velge blant kongler, piperensere, blå maling, blå ståltråd, blå øyner, mose, hamp, tørkede blå blomster og nøtteskall
 Barnas rotkunst med innslag av blå toner.

Rotjakt

"Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Naturen er en kilde til skjønnhetsopplevelser og gir inspirasjon til estetiske uttrykk."
                                                                                                        Rammeplan for barnehager 2011:44

Dette barnehageåret vil vi i Falkåsen kunst-og kulturbarnehage ha et felles prosjekt om røtter. Hovedfokuset vil være familierøtter, fysiske røtter, historiske røtter og estetikk.
Årets prosjekt har tittelen: "Vi roter i røttene".
Ved oppstart av prosjektet har vi vært på rotjakt. Her får barna brukt naturen som en arena for sanseopplevelser og forskertrang.

"Vinden er sterk og treet falt ned. Da ser vi røttene"

"Jeg lurer på hva som finnes inni røttene?" "Røtter rimer på nøtter"

Bor det et rot-troll her?

Røttene må vaskes for å studeres ekstra nøye.

Bokbad

Barnelitteraturen tilbyr barn erfaringer med språk som er mer komplekst enn deres eget muntlige språk, og rike erfaringer med høytlesing utvikler barnas ordforråd. Barnebøker hjelper også barn med å tilegne seg et språk som gjør dem i stand til å uttrykke egne erfaringer og følelser (Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen 2009: 35).

Vi åpnet barnehagebiblioteket etter sommerferien, og i den anledning arrangerte vi et bokbad på de ulike avdelingene i barnehagen. Vi ønsket med dette å tilrettelegge for lesing, samt skape interesse og nysgjerrighet for bøker. Spesielt viktig er det å motivere barn som ikke selv tar initiativ til lesing.

Det er samtidig viktig at valg av bøker ikke er tilfeldig. Barn i Falkåsen kunst - og kulturbarnehage skal møte bøker av ulik sjanger og uttrykk. Her gjelder alt fra tradisjonelle barnebøker, som Karsen og Petra, til nye moderne bildebøker om kan skape skepsis hos den voksne leseren.

Bøkene stilles ut for å skape nysgjerrighet


Noen ganger er illustrasjonene så vakre at de må studeres og snakkes om
Bøker kan begeistre, det er det ingen tvil om

Jakob og Neikob er populære bildebøker i barnehagen
Finnes ikke noe bedre enn å lese i armkroken hos en voksen
Leseglede