Sommerferien i Afrika

En digital fortelling med og av barna på avdeling Tyrihans

"Barna opplever kreativt bruk av digitale verktøy er en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap".

Virksomhetsplan for Falkåsen barnehage 2017/18

Som en del av prosjektet inkluderende språkfellesskap og barnehagens eget kreative prosjekt, har barna på avdeling Tyrihans laget en historie som vi har digitalisert. Innholdet i historien har tatt utgangspunkt i figurene i eventyret om skinnvotten, som lenge var i fokus på avdelingen. Alle barna på Tyrihans har på en eller annen måte medvirket i å lage historien og til å digitalisere den.