Den digitaliserte elefanten

Som en del av årets prosjekt "Inkluderende språkfellesskap - på jakt etter magiske historier" har 2-åringene jobbet med elefanter. Foreldrene har tegnet elefanter til barna sine som vi har jobbet videre med i barnehagen. I denne delen av prosjektet har vi hatt fokus på digitale verktøy.

Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn.
Rammeplan for barnehager 2017, s. 44

Foreldremedvirkning i praksis.

Vi introduserer elefantene for barna og synger "En elefant kom marsjerende"

Barna maler sin elefant. "Den har pappa laga!" Barna har full oversikt over hvem som har tegnet

elefantene.


Barna blir kjent med appen Puppet Pals HD Directors cut


Barna lager sin egen filmsnutt/bilde i appen med egne bilder/elementer. Bildene har vi stilt ut på avdelingen. Barna peker og forteller.

Til sist setter vi alle filmsnuttene barna har laget med sine elefanter sammen til en film og spiller inn lyd. Enkelt, men så gøy! Snurr film :)