Bildekunst av leire

"Leken og kunsten har en felles arena der ulike handlinger i tid og rom får utspille seg. Barn uttrykker seg i språket og gjennom det kunstneriske medium som til enhver tid er best for hva det ønsker å uttrykke."
                                                                                                        Hernes, Os & Selmer-Olsen 2014:27

I vårt prosjekt "Kunsten å være sammen," samarbeider vi med keramiker Anette Kjellemyr. Hun har lært oss ulike modelleringsteknikker innenfor leire. Her har barna laget bilder ved hjelp av plateteknikk. Med plateteknikk menes her å kjevle eller trykke ut en plate av leiren. På platen kan man risse inn et motiv, eller legge et oppå.

.
Leire er et godt materiale for små barn å jobbe med. Den er lett å forme og barna kan skape sine egne uttrykk på en enkel måte. I det første møtet med leire er barna mest opptatt av å trykke, rive, klappe og lage små biter.

 Barna trykker ut leiren og prøver å lage en plate. Oppå platen legges motivet.


Etter at bildet (platen) er råbrent i keramikkovn, legger barna på glasur. Deretter blir bildet sendt til ny brenning.

"Se, en sommerfugl," utbryter et av barna da bildet kommer tilbake fra brenning.

Leirebrenning på bål

"Leire egner seg svært godt for små barn siden den er et plastisk naturmateriale og lett å forme med hendene. Som naturmateriale gir leire mange sanseerfaringer som andre syntetiske materialer ikke har. Leire er også knyttet til vår kulturarv som materiale i produkter som krukker, kopper og fat. Leire er i tillegg lett å vaske bort, setter ikke flekker, er normalt giftfri og koster lite. Det er derfor mange gode grunner til å bruke leire i barnehagen."
Eli Thorbergsen 2009:101

I barnehagens prosjekt "Kunsten å være sammen" bruker vi blant annet modellering som metode for å jobbe med barns sosiale kompetanse. I denne aktiviteten har vi brukt Crankleire som er spesielt egnet for bålbrenning. Barna har laget skåler og steiner.

Leireklumpen formes i mange fasonger før det blir bestemt at den skal bli en skål.

Leiren trykkes ut og formes.

Etter at produktene har tørket (minimum 1 uke) legges de på bakken og veden bygges opp rundt.

Bålet bygges opp som et tårn og tennes på toppen. 


Deretter skal det brenne helt ned.

Når bålet har brent ned, dekkes det med sagflis og vi får en reduksjonsbrann.

Etter kort tid tas produktene ut av bålet og kjøles ned i en bøtte med vann.

Barna følger spent med på prosessen.

Leiren er ferdig brent og avkjølt. Nå må den tørke før den stilles ut.

Skål laget i Crankleire og ferdig brent på bålet.Animasjon med de minste

Digital kunst er en samlebetegnelse for en rekke kunstneriske verk og praksiser som bruker digital teknologi som medium/redskap eller presentasjonsprosess. Rammeplan for barnehager sier at barn bør få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. Arbeidsformene må støtte barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær.

Sammen med modellering har vi også animasjon som fordypningsområde dette barnehageåret.
Et av målene vi har satt oss for barn og personal er:
- Vi har erfaring med å lage animasjonsfilm

Lykken er å møte animasjon for første gang.
Lykken er å se en katt på pc skjermen.
Lykken er å ta bilder av katten.
Lykken er å være sammen om disse opplevelsene.

Her møter de minste barna animasjon for første gang. Barna er nysgjerrige og oppdager både pc og animasjonskamera. Etterhvert oppdager de katten som vises på pc skjermen.


Barna tar mange bilder. Underveis flytter vi på katten slik at det blir bevegelse i animasjonsfilmen.


"Nette er der......"
"Se pus......"Til slutt viser vi barnas første animasjonsfilm.


Inkluderende fellesskap

Barnehagens innhold skal utformes slik at det kan oppleves meningsfullt for det enkelte barn og gruppen. Barnehagens omsorgs - og læringsmiljø skal fremme barns trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd. Barnehagen skal fremme positive handlinger som motvirker avvisning, mobbing og vold (Rammeplan 2011: 23).

I Falkåsen kunst - og kulturbarnehage arbeider vi med verdiene:
INKLUDERENDE - LEKNE - NYTENKENDE

I dette barnehageåret vil vi i særlig grad vektlegge verdien "inkluderende", og gjennom
prosjektet "kunsten å være sammen" har avdelingen valgt undertittelen: 
"Jeg ser , Jeg føler, Jeg forstår".
Med denne undertittelen ønsker vi å rette fokus mot det å inkludere andre. Vi har samtalt mye om hva det vil si å være venner og uvenner, og hva det gjør med oss når vi blir ekskludert fra leken. I tillegg har vi tatt ibruk Salaby.no som er et digitalt læremiddel for skoler og barnehager. Her er det blant annet lagt opp til aktiviteter og samtaleemner knyttet til ulike følelsestoner som glad, trist, sint, redd, flau og stolt.

I denne aktiviteten har vi valgt en trolldeigaktivitet. Modellering er et av prosjektets fordypningsområder, og her har barna fått i oppgave å modellere seg selv i valgfri følelsestone.

Vi trenger: Mel, salt, olje og vann


Barna former ansikter og kropper. Deretter stekes figurene i stekeovn.

Vi trenger: maling, pensler, ferdig stekte trolldeigfigurer
Barna malerFigurene henges opp på "Være sammen - veggen" på avdelingen. Ved hjelp av et par hvitmalte planker kom figurene skikkelig til sin rett!
Samefolkets dag

"Gjennom arbeid med området nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna blir kjent med at samene er Norges urbefolkning og får kjennskap til deler av samisk kultur og hverdagsliv".(Rammeplan 2011: 47).

Falkåsen kunst - og kulturbarnehage ønsket å markere Samefolkets dag 6. februar. Gjennom å la barna bli kjent med samefolkets kultur, ønsker vi å legge til rette for at barna skal få respekt og forståelse for det som er forskjellig.
Gjennom en felles samling snakket barn og voksne om hvem samene er, og hvor de bor. Innspillene til barna var allsidige. Her er et par sitater:

"De er oppe på fjellet og koser seg"
"Oppi Nord Norge"
"Der det er isbjørner"
"De har bøyde sko"
"De har forskjellige drakter"

Barna fikk lest et samisk folkeeventyr. Dette bildet er fra boken "Gullanda" av Annukka Aikio.

Barna fikk se og kjenne på samiske skaller (tradisjonelle samiske vintersko)

Ny og spennende musikk fra musikkanlegget i dag.

Utforsking av reinhorn

Lassokasting

Det ble selvfølgelig servert Bidos på bålet i dag. Bidos er tradisjonell festmat for samene.

En festklar gjeng som fikk besøk av reinsdyret Aina.

Leseglede

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna blir kjent med bøker, sanger, bilder, media etc.  Personalet i barnehagen må derfor skape et miljø hvor barn og voksne daglig opplever spenning og glede ved høytlesing, fortelling, sang og samtale, og være seg bevisst hvilke etiske, estetiske og kulturelle verdier som formidles (Rammeplan 2011: 41).

I september måned  2012 åpnet vi barnehagebibliotek i samarbeid med Bamble bibliotek. Vi var den gang, og er fremdeles Telemarks første barnehage med eget bibliotek. Det er vi veldig stolte av!
Vi har som målsetning at biblioteket skal ha et variert utvalg av bøker med godt språk og gode illustrasjoner. Moderne bildebøker kan regnes som et verbalt og visuelt kunstinntrykk. For å sørge for at vi til enhver tid kan tilby barna nye og spennende bildebøker, skifter vi ut bøkene med jevne mellomrom. Det var ikke noe å utsette på mottakelsen av de nye bøkene denne gang!
 Hvem har sagt at man ikke kan lese sammen?
 Bilder skal utforskes og snakkes om
 Piggtråd-Pelle: en bok om vennskap
 Utvalg av bøker
Hver avdeling plukker ut bøker som er tilgjengelig på avdeling. Disse byttes ut med jevne mellomrom.