KULTURSAFARI

Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.

Barnehageloven § 2 Barnehagens innhold, 4. ledd

I Falkåsen arrangerer vi hvert år kultursafari. Da samles barna fra begge hus, og vi løser kulturelle oppgaver i skogen.


I år har vi hatt spesielt fokus på Prøysen, og mange av oppgavene er hentet ut fra hans fortellinger og viser.

Nøtteliten liker kongler, det vet de fleste barna. Mikael finner en kongle på bakken og legger den oppå kortet; "Se! Den er lik som bildet," sier han.

 Arbeid med mangfold er også en stor del av vår hverdag, og på kultursafarien møter barna innslag fra andre kulturer. Her blir barna kjent med en babushka.

 Lukt og smak er også kultur. Vi lot barna lukte på ulike krydder og de fikk smake på eksotiske frukter.

Tilbake i barnehagen igjen fikk barna hilse på tre nye venner; mormor, onkel Kåre og lille Rose. Disse vil komme tilbake på besøk flere ganger gjennom året.


 Etter alle kulturelle opplevelser var det mange små (og store) sultne mager. Aina hadde laget nydelig skaukebab på bålet som vi koste oss med til lunsj.

Møt rollefigurene våre

I år introduserer vi nye rollefigurer i barnehagen. Rollefigurene har hovedfokus på sosial kompetanse og er opptatt av at alle skal være gode med hverandre, alle skal få være med å leke og alle skal ha det skikkelig gøy i barnehagen!

 Mormor er en kjempesnill, gammel dame. Verdens snilleste faktisk. Alle er veldig glad i mormor, og mormor er glad i alle hun også. Hun har mange spennende historier å fortelle, både fra gamledager og fra reiser hun har vært på i senere tid. Hun har alltid med seg fotoalbumet sitt, og der samler hun på minner fra alle opplevelsene sine.
 Onkel Kåre er lillebroren til mormor. Han er en tøysekopp som alltid har noe spennende i veska si. Han er mye ute og reiser, og har bestandig med seg gave til Rose, og noen ganger til barna i barnehagen. Han kan mye om forskjellige land, og liker å vise bilder til barna. Han går ingen plasser uten gitaren sin, så når onkel Kåre er i nærheten er det alltid rom for en trall.

Lille Rose er skikkelig søt! Hun elsker å leke med andre, og det morsomste hun vet er å besøke barna i barnehagen. Hun leker med alle, og passer på at ingen holdes utenfor. Rose blir veldig glad når mormor og onkel Kåre kommer, for da skjer det alltid noe gøy. Det er ekstra stas når onkel Kåre har vært ute og reist, for da pleier han å ha med en gave til henne - den deler hun selvfølgelig med de andre barna - for å dele, det kan Rose.

"Geitekillingen som kunne telle til ti"

2-ÅRINGENE PÅ LYNGBAKKEN MODELLERER OG FORTELLER EVENTYRET OM 
"GEITEKILLINGEN SOM KUNNE TELLE TIL TI"
Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap og å selv være avsender av et budskap.
Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna:
 - videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd
 - får et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetiske opplevelser og kunnskaper, samtaler,
   og som inspirasjon til fabulering og nyskaping
 - blir kjent med bøker, sanger, bilder, media m.m,                                                                                                                                                                                       Rammeplan for barnehager 2011:40
I forbindelse med Alf Prøysen sitt 100-årsjubileum har vi valgt å jobbe med eventyret "Geitekillingen som kunne telle til ti". Barna får her et innblikk i kommunikasjon, skapende virksomhet og tallrekken fra 1 til 10.


Barna forteller eventyret og bruker sine egne dyr. 
"1 for geitekillingen, 2 for kalven, 3 for kua...." 
"Åhh, nå tellte han deg også", sier Othilie.


Lek med silkestoff

"Leken har mange utrykksformer og kan føre til forståelse og vennskap på tvers av alder og språklig og kulturell ulikhet. I et lekefellesskap legges grunnlag for barna vennskap med hverandre. Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen".
"Lek, estetiske aktiviteter, humor og kreativitet er fenomener som har tilknytning til hverandre. Små barns lek er tett forbundet med deres særegne humor. Hos de yngste barna har humoren først og fremst en kroppslig basis og utvikles vesentlig gjennom samhandling barna imellom. Barn leker med utgangspunkt i sin nysgjerrighet, sine evner og forutsetninger".
Rammeplan for barnehager 2011: 32
  
Liten base på Lyngbakken består av en sjarmerende gjeng med ett åringer. For de aller minste barna på Lyngbakken består primært vår hverdag nå om dagen å skape trygghet og tilhørighet på avdelingen. Barna har blitt kjent og de er i gang med å bygge relasjoner til hverandre. 
Vi fant frem silkestoff en dag og la det ut på gulvet. Barna ble nysgjerrige på dette materialet og gikk raskt i gang med å utforske.
 Barna er i gang med å sanse silkestoffet.


 Det er morsomt å ta silkestoffet over hodet
Barna samhandler og lærer av hverandre.  
Borte, titt tei 

 Silkestoffet må kjenner på.
 og smakes på......
Konstruert kunst


Rammeplan for barnehager skriver at barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagens fysiske miljø skal utformes slik at alle barn får gode muligheter for å delta i aktiv lek og i andre aktiviteter  (Rammeplan 2011:22). 

Endelig er ventetiden over, og vi kan boltre oss i nye lekeapparater. Et stort multilekeapparat og en fugleredehuske har i disse dager blitt ferdig montert til stor glede for store og små. 
Barna har i løpet av den siste uken hatt fast tilholdssted ved vinduet i barnehagen. Dette for å følge med på all graveaktiviteten som har funnet sted ute. En lastebil og en gravemaskin er ikke hverdagskost i barnehagen!

En fugleredehuske innbyr til felles lek, der store og små kan være sammen. 
Dagens sitat fra en som var mektig imponert over den nye huska:

"Detta er konstruert kunst" (Gutt 4 år)