En digital fortelling fra havets dyp

Personalet i barnehagen skal
- legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe gjennom digitale uttrykksformer
- utforske kreativ og skapende bruk av digitale verktøy sammen med barna


Rammeplan for barnehager 2017, s 45

Liten base ville avslutte prosjektet sitt ved å lage en digital fortelling på SmartBoard, i programmet Notebook. Barna fikk være med på å legge inn bilder de selv ville ha med. Barna har i tillegg laget lyd til bildene hvor de forteller noe fra sitt bilde. En morsom og kreativ aktivitet.

Barna velger bilde av seg selv. "Dææææ," sier gutten.

Barna leker med bildet sitt. De flytter det rundt med fingeren og hånden sin.Barna velger hvilke sjødyr de vil ha i bildet sitt.

De flytter rundt på de ulike bildene.

Det er mange bilder å leke med.
"Stor krabbe," sier jenta mens hun smiler og ler.

Til slutt tegner barna med fingeren sin

Fine og kreative bilder laget av ett- og toåringer.Forberedelser til skolestart

"De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen. Barnehagen skal legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynner på skolen" (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 33-34).

Gjennom hele barnehageåret har førskolegruppa jobbet med skoleforberedende aktiviteter i barnehagen, og når våren kommer er det endelig tid for skolebesøk. Her er et innblikk fra besøk i førsteklasse.


                      Dypt konsentrert i oppgavearket.
Barna har fått være med inn i førsteklassene og fått et innblikk i skolehverdagen. Førsteklassingene tok godt i mot de nye skolestarterne, og noen har allerede fått nye venner de skal møte igjen til høsten. Det er med på gi spente barn trygghet ved skolestart!

Førskolebarna gleder seg til skolestart i august!
                   (Vi gruer oss litt til å gi de fra oss..)