Sankthansbilde

Naturen er en kilde til skjønnhetsopplevelser og gir inspirasjon til estetiske uttrykk (Rammeplan for barnehager 2011:44).

I dag har barna på Lyngbakken laget sankthansbilde av blomster plukket i og rundt barnehagen.


Kvister, kongler og blomster

Barna limer med pensel

Barna pynter med ulikt naturmaterialeFerdig sankthansbilde