Fest på slottet

" Barn lærer og utvikler en sammensatt kompetanse gjennom leken. Ved å late som, går barn inn i sin egen forestillingsverden, tar andres perspektiv og gir form til tanker og følelser. Gjennom utforsking og samtale om verden og fenomener skaffer de seg kunnskap og innsikt på mange områder "
                                                                                                  Rammeplan for barnehager 2011:32

Gjennom dette barnehageåret har vi hatt fokus på leken. Barna har fått nye impulser til lek gjennom prosjektet "Lekende lett". Det siste halve året har vi på Tommeliten brukt bildet "Brudeferd i Hardanger" som inspirasjon. Barna har hatt stor medvirkning på prosessen og bildet har blitt døpt til "Kongen og dronninga på fest".
For å avslutte prosjektet ble det bestemt at vi skulle ha fest på slottet. Festen skulle holdes på slottsrommet vårt og barna fikk bestemme hva dagen skulle inneholde.
Dette ble en dag med felemusikk, dans, leker, bunader, festklær og god mat.Bordene er dekt med gull og glitter. Det ble servert rød drikke i stettglass og god mat.

For å komme til slottsfesten må vi kjøre båt.

Festen er igang...

På slottet danser alle i fine festklær.