Sanseinntrykk og bevegelse i naturen

Rammeplanen sier at gjennom arbeid med fagområdene "Natur, miljø og teknikk" og "Kropp, bevegelse og helse" skal barnehagen bidra til at barna:
  • Opplever glede ved å ferdes i naturen
  • Skaffer seg erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer
  • Utvikler glede ved å bruke naturen utforskning og kroppslige utfordringer
I mai og juni har liten base et lite mini prosjekt. Tema er bevegelse og natur og målet vårt er:
Barna får erfaringer ved sanseinntrykk og bevegelse i naturen.

Vi har satt av tid til flere turer i uken med de minste barna. De har allerede blitt glad i naturen og i den lille skogen vi ferdes i.


Skogen... Der er skogen, sier barna når de ser inngangen til skogen vår


Over stokk og steinUnder stokk og stein


Barna sanser naturmaterialene i skogen. De føler og ser


Lukter


Smaker

Barna innhenter seg flere sanseinntrykk og de mestrer naturens mange fysiske utfordringer for hver tur vi tar.
Kreativ maleaktivitet på staffeli ute

"Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og selv til å uttrykke seg estetisk. Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet."


Etter en lang og kald vinter, er det fint å kunne ta med seg formingsaktiviteter ut på varme vårdager.
I Falkåsen kunst- og kulturbarnehage har vi ulike arenaer ute hvor barna kan utfolde seg kreativt.
Denne vårdagen fikk barna male på staffeli i vårt uteatelier

Staffeliet er laget av OSB-plater og det er plass til 6 barn som kan male samtidig.

Barna lager sitt eget kreative uttrykk. "Se, jeg maler med grønn. Det er en pus."

"Jeg kan se det er en lille Petter edderkopp."


Kreativt liv, lærende lek og lekende læring

Hverdagen i Falkåsen kunst - og kulturbarnehage skal preges av kreativt liv, lærende lek og lekende læring.

Rammeplanen sier at leken skal ha en fremtredende plass i barnas liv i barnehagen. Lek, humor og kreativitet er fenomener som har tilknytning til hverandre. Små barns lek er tett forbundet med deres særegne humor. Hos de yngste barna har humoren først og fremst en kroppslig basis og utvikles vesentlig gjennom samhandling barna imellom.


Som nevnt tidligere på bloggen har barna på liten base hatt et prosjekt med tema katter. Leken blant de minste barna innebærer ofte lek med katter eller at de selv har tatt en rolle som en katt. Dette omhandler både den spontane og den planlagte leken i barnehagen.

Vi leker katter stod det på planen en dag. Vi startet aktiviteten med en liten samling. Vi forteller barna at vi skal leke katter. "Male", utbryter noen av barna. De peker på ansiktet sitt. Vi tok frem ansiktsmaling og malet oss i ansiktet som katter med snute og værhår.

Voksne og barn går slik som katter gjør og vi lager kattelyder. Mjau, mjau, mjau.


Kattene må ha litt mat. Det er deilig med kattemat.


Etter mat måtte kattene hvile litt inni huset sitt.

I etterkant av denne aktiviteten speiler barna denne leken ved å leke med kattene i barnehagen og gi dem mat. Barna kommuniserer, inkluderer og leker sammen.