Det er fint å ha en venn.

"I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne"
"Personalet skal støtte barnas initiativ til samspill og bidra til at alle kan få leke med andre, oppleve vennskap og lære å beholde venner"                                                  

                                                                                                Rammeplan for barnehager 2017: 22-23.

I forbindelse med vårt prosjekt "Fortellinger fra en felles hverdag", har vi nå fokus på det å være venner. "Det er fint å ha en venn å leke med", sier Sofie en dag hun og Signe går tur med dukkevogna rundt huset.
Det er gøy å se at det bygges relasjoner mellom barna og at de finner seg lekevenner. I fjor lekte barna mye ved siden av hverandre, men i år kan vi se at tilnærmingen til samlek er mye større.

Det er gøy å sitte i en pappeske og leke at man er på båt-tur.

Gode venner gir hverandre en klem.

Det er fint å kunne gå tur med dukkevogna sammen med en venn.