Landart med 2-4 åringene på Tyrihans

I Rammeplan for barnehager står det blant annet at barn gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler sin matematiske kompetanse. Barnehagen skal bidra til at barna erfarer, utforsker og leker med form og mønster, og erfarer ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne (s.48).

Landart er en kunstform der man lager kunst med naturmaterialer. Vi plukket med oss skatter på tur i skogen og lagde kunsten vår i barnehagen.

Materialet var ferdig sortert i kurver når vi presenterte det for barna.

Barna tok pinnene ut av kurven og la de etter hverandre.

Deretter la de ulike materialer ved siden av hverandre.

Vi må telle kongler! 1, 2, 3, 4, 5, 6...! 

"Jeg vil lage et bilde," sa alay (som har skrevet navnet sitt 
helt selv her på datamaskinen) og tok med seg noen pinner. 
Hun la pinnene sammen til en ramme. 

Inne i rammen la Ayla blader så det dekket hele bildet. 

En annen variant.