Kurumper og pandasokker

På Tyrihans har vi den siste tiden fordypet oss i boka "Her er vi - notater for å leve på planeten jorden" av Oliver Jeffers. Bokas illustrasjoner innbyr til undring, samtaler og læring. Noen av barna valgte følgende bilde å fordype seg i:
Etter å ha studert oppslaget nøye, og funnet navnene på alle de ulike dyrene, valgte barna hvert sitt dyr de ville finne ut mer om. Barna valgte neshorn, sebra, panda, tiger og panter.


Om tigre kunne vi allerede litt:
"Den lager lyder"
"Den er oransje og svart og litt hvit"
"Den har klør som klør på klær og greier"
"Den brøler"
"Den spiser fisk"
"...og litt gress, tror jeg"

Etter at barna hadde fortalt hva de visste om dyrene og hvordan de så ut, tegnet de etter bildet i boka. Ovenfor er to eksempler, neshorn og sebra.
Til slutt googlet vi hvert dyr for å se om vi kunne finne ut noe mer. Vi lærte mye om de ulike dyrene, men det aller morsomste var at sebraen hadde kurumpe....!

Og jammen gjorde vi en morsom oppdagelse i garderoben også - pandasokker!!

Språklig mangfold gir språkglede

"Barnehagen skal bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er, og synliggjøre den enkeltes plass og verdi i fellesskapet".  (Kunnskapsdepartementet, 2017, s.9).

2-3 åringene på stor base har blitt presentert for fem nye språk. Språkene har blitt presentert i form av tall, sanger og fokusord. Det språklige mangfoldet har blitt en del av strukturen i barnehagen, og barna finner stor glede i å forstå andre språk. Det enkelte barnet får anerkjennelse for sitt morsmål, og barnehagen har fått et tettere samarbeid med foreldrene.

Barna venter i spenning før samling når vi skal telle til tre på norsk, engelsk, somali, ungarsk og tigrinja. Barna teller på fingrene, og noen prøver seg på å si tallene. Å telle og synge blir gjort i samling hver dag. Når barna har sunget sangene og telt hver dag i flere uker, ser vi at barna husker sangene, tallrekka og bruker dette spontant i lek.Barna gjenkjenner plakatene og vet at når denne tas opp, skal vi telle.
Fokusord til prosjektet henger på veggene i kjøretøyrommet. Her peker barna og spør hva som er på bildet. Vi voksne forteller hvilket språk som blir brukt og hvem som snakker språket.

"Hei-sangen" er veldig populær hos barna. Her synger vi og sier hei til hverandre på de ulike språkene som er representert på basen.
Barna i Falkåsen R O C K E R !

Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling (Rammeplan s. 11). Ekstra gøy er det når vi får låne gymsalen på Stathelle barneskole, hvor vi får møte nye og utfordrende aktiviteter.

Mange spennende aktiviteter å prøve ut i gymsalen.
To tøffinger som klatrer høyt opp i ribbeveggen. Det gjelder å utfordre seg selv!


                                                                                                                                                                     


Gøy å slenge seg i tauet
Barna i Falkåsen R O C K E R !

På havets dyp

I barnehagen skal barna møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim, sanger, litteratur og tekster fra samtid og fortid. Barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og stimulere til nysgjerrighet, bevissthet og utvikling.
Rammeplan for barnehager 2017, s 48

Liten base på Lyngbakken har nå knyttet prosjektet og månedens bok sammen. Gjennom boken vil avdelingen synge, danse, ha yoga og andre kreative aktiviteter. Vi har dykket nedi havet sammen med barna. Avdelingens fysiske miljø er forvandlet til havets dyp og det er mye rom for lek og læringBoka er stilt ut i et glassmonter på avdelingen
Personalet har laget konkreter til boka


Boka er malt på vinduene på avdelingen. Dette må utforskes

Barna ser i boka. Her sammenligner vi bildene i boka med fokusord som er hentet fra boka. Fokusordene henges opp på veggen og kan tas ned og snakkes om kontinuerlig. Fokusordene har bilde og tekst på norsk og somalisk

"Se, se, se. Der..!"

Vi ser på du ulike dyrene fra havet på smarboard

Yogaøvelser. Fisk som svømmer

Hvalen med sin store hale

Barna er på fisketur og møter dyrene fra havet. Vi synger ro, ro til fiskeskjær