Vulkanutbrudd i Falkåsen

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna har tilgang til ting, rom og materialer som støtter opp om deres lekende og estetiske uttrykksformer. Rammeplan s. 51.

Fokuset på vulkaner starter med at noen barn lager vulkaner mellom konstruksjonene de bygger av treklosser. Interessen sprer seg til de andre barna på avdelingen. Barna viser at de har mange og ulike kunnskaper om vulkaner. "Vulkan er stein". "Det spruter lava". "Nei, lava er ild". "Lava er veldig varm". Vi bestemmer oss for å utforske hva vulkaner er sammen, og velger å gjøre det både gjennom analoge og digitale aktiviteter.

Barna får uttrykke seg gjennom ulike kreative aktiviteter - stor vulkan, tredimensjonal vulkaner og maling.

Her ser dere noen av resultatene.

Gjennom Green Screen-teknikken hentet vi vulkanene inn i barnehagen. Dette ga videre næring til barnas lek og utforskning. Barna legger ut "steiner for å ikke tråkke i den "glødende" lavaen.

Hva er fiksjon og hva er virkelighet? Green Screen kan gi en begynnende kildekritisk forståelse. Ikke alt vi ser på skjermen er sant.

Her utforsker barna Green Screen-teknikken bare ved hjelp av en grønn eske. Dyr, dukker og figurer blir med inn i vulkanleken.