Fortellerløype på tur

"I barnehagen skal barna få muligheter til å erfare ulike formidlingsmåter av tekster og fortellinger, som kilde til estetiske opplevelser, kunnskap, refleksjon og møte med språk og kultur" (Udir 2017 s. 48)

På onsdager har vi turdag, og vi tar ofte med oss månedens bok ut for å gi barna nye opplevelser og en felles referanseramme for leken ute. Denne gangen laget vi en fortellerløype med elementer fra eventyret om de tre små griser. Langs et langt tau fester vi konkreter fra eventyret, deretter går vi løypen sammen med barna og snakker om det som møter oss underveis. Barna syntes det var kjempemoro å møte på en av de tre små grisene ute i skogen.

Gleden ved å finne uventete elementer langs stien gjør turen ekstra spennende.

Sammen kan vi undre oss over hva det er vi finner, og hvordan det hele henger sammen.

Siden barna er godt kjent med både eventyret og konkretene forteller de ivrig eventyret slik de selv husker det.